invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Versa Welzijn: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Versa Welzijn is deelnemer van de In voor zorg! Thematranche Welzijn en presenteert de resultaten. Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland. De organisatie ondersteunt de zelfredzaamheid en eigen kracht van (groepen) mensen. En ondersteunt initiatieven van burgers die iets willen doen voor hun buurt of naaste. Ook stimuleren en ondersteunen ze vrijwilligers en helpen ze jongeren hun talent te ontwikkelen en risico's te vermijden. Ten slotte beheert Versa Welzijn accommodaties waar burgers en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

De organisatie heeft ruim twee jaar geleden, na een lange periode van fusies, een groot verandertraject ingezet. Een vernieuwingsplan om doelmatiger, kostenbewust en kwalitatief betere interventies aan te bieden aan inwoners en opdrachtgevers. Versa Welzijn had een aantal doelstellingen:

  • Deelnemers zijn tevreden over de dienstverlening van Versa Welzijn
  • Inwoners zetten zich in als vrijwilliger en ervaren dit als zinvolle bijdrage aan de wijk
  • Medewerkers zijn nog deskundiger, werken meer samen en zijn meer tevreden in hun werk
  • De organisatie richt zich op meer collectieve interventies bij individuele hulpvragen
  • Vertrouwen van opdrachtgevers in dienstverlening door Versa Welzijn neemt toe door hogere kwaliteit en lagere kosten.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

Drie verbeteringen zijn gerealiseerd:

  • Resultaten worden zichtbaar gemaakt aan inwoners, de organisatie zelf en opdrachtgevers.
  • Het leveren van betere interventies dichtbij, op maat en gericht op het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden van inwoners.
  • Het bieden van zorg aan inwoners die eerder door zorginstellingen werd geboden, dichtbij huis, ‘gewoon in het wijkcentrum’ en samen met de andere buurtbewoners.

De verbeteringen heeft Versa Welzijn geïmplementeerd door drie typen arrangementen te ontwikkelen waarmee ze de lichte zorg ‘verwelzijnen’. Deze arrangementen verbeteren de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners. Namelijk: dagbestedingsarrangementen, coaching trajecten en vitaal langer thuis. Bij dagarrangementen gaat het om dagbesteding, gericht op zingeving en het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden. Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces. Waarbij de coach op interactieve wijze de cliënt aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei, vergroten van zelfvertrouwen en exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Vitaal langer thuis gaat over de preventie van kwetsbaarheid van oudere mensen zodat zij langer thuis kunnen wonen.

De nieuwe werkwijze zorgt voor tevredenheid bij inwoners en het aantal vrijwilligers neemt toe. Deelnemers blijven langer thuis wonen. Bij reeds bestaande dagbestedingsarrangementen is er een grote toename van deelnemers en komen deze personen ook meer dagdelen. Daarnaast nemen de kosten van de dienstverlening af, arrangementen zijn significant goedkoper. Ook zorgt een toename in collectieve dienstverlening voor een kostenverlaging. Ten slotte neemt het vertrouwen van opdrachtgevers toe.

Organisatie

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland.  De regio Gooi en Vechtstreek heeft ongeveer 250.000 inwoners. Versa Welzijn heeft 197 medewerkers in dienst. Er zijn ongeveer 2.200 vrijwilligers actief bij Versa Welzijn. 35.000 inwoners zijn jaarlijks deelnemer aan een arrangement waarvan circa 9.000 inwoners een individueel traject volgen. De werkzaamheden worden door negen gebiedsgerichte teams vormgegeven. Deze teams werken zelfstandig, integraal en bestaan uit diverse specialismen van het sociaal werk.

Bron: factsheet Versa Welzijn

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg