invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Trivium Meulenbelt Zorg: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met ingang van 1 januari 2015 zijn er ingrijpende bezuinigingen en veranderingen ingevoerd door Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ). Voor de goede voorbereiding op de veranderingen zijn onder de titel “Samen de toekomst vormgeven” een aantal thema’s centraal gesteld. Eén van de 11 thema's is Menswaardige technologie. Het doel van dat thema is om met menswaardige technologie de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren, bij te dragen aan plezierig en uitdagend werk voor medewerkers, het optimaliseren van de communicatie tussen cliënt, sociaal netwerk en zorgprofessional en leren gepast gebruik te maken van menswaardige technologie in de zorg door medewerker en cliënt.

Uitgangspunt is het gebruik van cliëntenportaal MijnTMZ, maar in het project werd ook nadrukkelijk gekeken naar welke invulling moet worden gegeven aan de verdere investeringen in technologie zoals het digitale levensboek.

Doorlooptijd

Het traject liep van mei 2015 tot medio 2016.

Resultaten

 • Een goed toegankelijk en geïntegreerd cliëntenportaal MijnTmz voor ruim 600 cliënten dat per locatie/afdeling/team wordt beheerd en bijgehouden.
 • Een digitaal levensboek per cliënt.
 • Het aantal familiecontacten is gestegen.

Methode

 • Ruim 600 medewerkers zijn getraind middels de door TMZ ontwikkelde workshop ‘Samenwerken met mantelzorg’, onder meer over het vertalen van ‘mentaal welbevinden’ naar een omschrijving en verantwoording in het zorgleefplan.
 • TMZ heeft het sociaal netwerk rondom de client betrokken bij de zorg van hun naaste.
 • De systemen zijn aangepast op het gewenste gebruik:
  • Groninger Wellbeing Indicator (GWI) is onderdeel geworden van het zorgleefplan. Elke cliënt heeft een eigen welbevindenarrangement, inclusief interventies in ECD.
  • Een Ecogram is onderdeel van het zorgleefplan.
 • De grote locaties zijn een SeniorWeb leercentrum voor ondersteuning op het gebruik van IT voor cliënten, mantelzorgers, medewerkers en andere betrokkenen.
 • Er zijn inloopbijeenkomsten die door vrijwilligers van TMZ en SeniorWeb worden begeleid en waar technische en gebruiksvragen worden beantwoord.
 • In samenwerking met opleidingsinstituten als het ROC van Twente worden onderwijscurricula ontwikkeld. De ervaringen van dit project worden daar in meegenomen.

Organisatie

Binnen TMZ zetten ruim 1900 medewerkers en 1300 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. TMZ biedt onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief met totaal 15 locaties in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

11 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg