invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Triade: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het Wmo-denken bij Triade is vervat in een verscherpte visie. De rode draad hierbij is dat niet het leveren van zorg tegen een bepaalde prijs centraal staat, maar dat zorg en begeleiding als een traject moeten worden gezien. Het gaat niet om de indicatie, maar om de vraag wat de cliënt nodig heeft om weer te kunnen participeren in de maatschappij of in de schoolklas. In voor zorg! heeft de organisatie geholpen deze visie in de praktijk te brengen.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Triade is afgerond in juni 2014.

Resultaten

 • De toepassing van de locatiecalculator heeft geleid tot meer bedrijfsmatig inzicht bij de managers. Daarmee hebben uiteindelijke beslissingen meer bedrijfseconomisch fundament.
 • Contacten met de verschillende gemeenten zijn geïntensiveerd.
 • Intensivering met samenwerkingspartners: o.a. Interakt Contour en project ‘Samenwerken in de Wijk’ in Almere.
 • Het proces heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een uitbouw heeft plaatsgevonden op de begeleiding in een tweetal producten van Triade:
  1. Sterk in de Klas: In 2013 zijn ca. 300 kinderen bereikt met Sterk in de Klas, de inzet heeft zich dat jaar uitgebreid naar 15 scholen en 4 gemeenten. Dit is mogelijk gemaakt door financiering mede vanuit deze gemeenten. Het perspectief voor 2014 is dat Sterk in de Klas verder wordt uitgebreid naar ca. 22 scholen regulier onderwijs in 5 gemeenten. Daarnaast wordt Sterk in de Klas doorontwikkeld naar een zwaardere vorm voor cluster 3 en 4 onderwijs (nu nog AWBZ gerelateerd).
  2. Jobcoaching: Het aantal cliënten dat gebruik maakt van jobcoaching is gestegen van 36 in januari 2013 naar 49 in januari 2014. Ook het aantal nieuwe werkplekken is recht evenredig gestegen.

Methode

In het project zijn verschillende vormen van leren gebruikt: individuele coaching, groepscoaching, intervisie en rollenspelen, leren door doen, ‘zeepkist’ bijeenkomsten en werkconferenties. Met deze vormen zijn alle medewerkers van de divisies Jeugd en DLW, in meer of mindere mate van intensiteit, betrokken geweest bij de voorbereiding op een nieuwe manier van werken.

Vervolg

 • Start van implementatie van HRD ontwikkelplan is gemaakt en krijgt in 2014 vervolg
 • Aanpak ‘Samenwerken in de Wijk’ in Almere start binnenkort
 • Contractering met gemeenten is voorzien voor najaar 2014.

Organisatie

Triade biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking en gezinnen met problemen. Zij draagt met zo'n 1750 medewerkers zorg voor 2000 cliënten, bij hen thuis of op één van de 150 locaties in de provincie Flevoland.

Meer informatie

 

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg