invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Siza is In voor zorg!

Gepubliceerd op:

In de provincie Gelderland en Midden-Brabant heeft Siza in totaal 150 locaties die zowel intramurale als extramurale zorg leveren. In de loop der tijd is het aantal locaties aanzienlijk uitgebreid en worden nog steeds nieuwe accommodaties geopend. De twee meest bekende locaties zijn Het Dorp in Arnhem en ’s Koonings Jaght in Schaarsbergen. De organisatie biedt zorg aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicaap. Circa 3.500 cliënten en 2.350 medewerkers maken deel uit van de organisatie.

Binnen Siza staat het inzetten van technologie hoog in het vaandel. Er is ook al veel gedaan en doorlopend wordt ontwikkeld op het technologisch vlak. Siza heeft ook in haar strategisch beleid de inzet van technologie om cliënten minder afhankelijk van zorg te krijgen als  een van de topprioriteiten voor alle medewerkers gesteld.

Veranderopgave

De verander opgave van Siza ligt in de veranderende cultuur waarbij ‘eerst helpen met technologie en dan pas met arbeid (handjes)’ natuurlijk een enorme mindset en daardoor cultuurverandering vraagt. Van een zorgcultuur naar een handjes-op-de-rug-cultuur waarbij medewerkers moeten inzetten op cliënt empowerment.

ZIT-kit

De ZIT-kit is specifiek bedoeld voor het ondersteunen van de medewerker van technologische oplossingen voor cliënten. Daarmee doelend op oplossingen ná de pilotfase, die in die pilotsetting succesvol zijn gebleken en aansluiten bij de behoefte van de cliënt.  De voorgestelde oplossing – de Zorgtechnologie Implementatie Toolkit (ZIT-kit):

  • Heeft als doel de (zorg)innovaties, die reeds de testfase doorlopen hebben en gereed zijn voor verdere uitrol, daadwerkelijk, systematische en methodisch uit te gaan rollen, met succesvol gebruik tot gevolg.
  • Bestaat uit diverse deelproducten. Deze individueel deelproduct belichten een specifiek onderdeel van een implementatieproces, of een van de te verwachten obstakels of weerstanden. Zie hiervoor paragraaf 4.4.5.
  • Heeft de mogelijkheid om (juist ook) voorafgaand aan een implementatie traject in kaart te kunnen brengen of de effecten, het nut en de potentiële omarmingsfactor van de te implementeren (zorg)innovatie te realiseren is.

In voor zorg!

De In voor zorg-coach wordt gevraagd te ondersteunen bij het in kaart brengen van de diversiteit van de start van een implementatie tot en met een succesvolle afronding, inclusief de noodzakelijke nazorg. Hoe gaan we het gesprek aan met de medewerkers en cliënten over veranderende zorg ‘minder handen meer technologie’. Tevens mag de In voor zorg-coach alert zijn opdat de ZIT-kit een behapbare gereedschapskist  blijft.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

8 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg