invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerkingsverband Libertas/Radius: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op:

Wijkwaarde in Leiden is een samenwerkingstraject van welzijnsorganisaties Libertas Leiden en Radius Welzijn. De term Wijkwaarde is ontstaan uit de gedachte dat wanneer wijkbewoners en professionals van organisaties die in de wijk actief zijn, meer met elkaar gaan samenwerken, er een grotere waarde ontstaat in de wijk. In het traject lag de focus op burgerkracht. Burgers willen steeds meer betrokken worden en de ruimte krijgen voor eigen initiatieven. Deze burgerkracht kan veel toevoegen aan het traject Wijkwaarde. Actieve burgers die inspraak hebben bij het organiseren van activiteiten. Het samenwerkingsverband nam deel aan de Thematranche Welzijn en had als doel:

  • Wijkwaarde wil burgers met burgers verbinden en organisaties beter laten samenwerken.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • Betrokken organisaties zijn zich bewust geworden van de mogelijkheden van intensieve samenwerking. Naast de betrokken organisaties worden op wijkniveau ook andere organisaties deelgenoot gemaakt.  
  • Organisaties en professionals zijn meer met elkaar verbonden. Zij richten zich meer op de inhoud van het werk en het centraal stellen van de wijkbewoner.
  • De focus van professionals is op de behoeften van burgers in de wijk komen te liggen. Zij kunnen dit ook beter in de praktijk brengen. De focus ligt minder op de zorg vragende inwoner.
  • Kanteling van aanbod gericht werken (vanuit de organisatie) naar denken in maatwerkoplossingen. Professionals laten de locatie, het aanbod en het organisatiebelang los. Dit geeft ruimte voor het kijken en luisteren naar de individu in de wijk. Ze kunnen verbindingen aangaan een creatief denken.
  • Bewoners voelen zich mee verbonden en komen met burgerinitiatieven zoals wijkvereniging. Er is een toename ontstaan in burgerinzet.  
  • Professionals zijn meer in staat om bewoners met een ondersteuningsvraag in hun eigen mogelijkheden te ondersteunen. Ze faciliteren bewoners meer dan voorheen. Ze denken mee met bewoners en leggen verbindingen met andere bewoners. Professionals kijken vanuit de mogelijkheden en kracht van de burger.
  • Voorbeelden van initiatieven die door professionals zijn gefaciliteerd: de PowerVaders (kookactiviteiten), De Wijkacademie (helpen met ambities van vrouwen), koffiebijeenkomsten, buurtactiviteiten zoals een barbecue met de buurt en de buurtvereniging.

Veranderprocessen kosten tijd. Het verbinden, betrekken en activeren van bewoners in de wijk is een delicaat proces. Een professional dient elke keer weer de juiste balans te vinden tussen faciliteren en initiatief nemen. De opschaling op wijkniveau is nog beperkt. Niet alle burgers in de wijk weten wat beide organisaties te bieden hebben.

Methode

Het verandertraject is uitgevoerd in De Merenwijk in Leiden. De professionals van Libertas Leiden en Radius Welzijn die werkzaam zijn in deze wijk zijn de spil geweest. Om hen heen zijn steeds meer professionals van andere organisaties betrokken geraakt bij Wijkwaarde en vooral het gedachtegoed om wijkbewoners in hun kracht te zetten. Ook de naaste collega’s van de direct betrokken professionals waren nieuwsgierig naar de veranderingen en aangepaste manier van werken. Het heeft echt geholpen om de uitgangspunten van het werk aan te passen, het uitgaan van buurtbewoners meer centraal te stellen en om nieuwe, andere werkwijzen te introduceren. Het in de kracht zetten van wijkbewoners en het leggen van verbindingen is een verandering van houding.

Organisatie

Libertas Leiden is van oudsher een zorgorganisatie die vanuit een fusie in 2008 ook breed welzijnswerk in Leiden verzorgt. Libertas Leiden is met ingang van 2013 de weg naar de aansluiting zoeken bij burgers en hun behoeften, nadrukkelijk ingeslagen en heeft veel verbeterstappen gezet. Radius Welzijn is van oudsher een welzijnsorganisatie voor ouderen die zich in de loop van de tijd steeds breder is gaan profileren. Radius is ontstaan uit een fusie in 2006 tussen Stichting Dienstverlening Leiden en Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg