invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerkingsverband SWV en SWB: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op:

Stichting Welzijn Velsen (SWV) en Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) presenteren de resultaten van het In voor zorg-traject. Zij namen deel aan de Thematranche welzijn en besloten de krachten te bundelen. Het project 'Waardevolle Verbinding' wilde samen, vanuit de maatschappelijke behoefte, innoveren. De kerndoelen van het project waren:

 • Werken aan nieuwe welzijnsarrangementen oftewel 'parels'
 • Op 4 plekken gezamenlijk nieuwe initiatieven opstarten
 • Ervaring opdoen met effectmeting en het inzichtelijk maken van de opbrengsten van sociaal werk

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

Ontwikkelen van nieuwe 'parels' en op 4 plekken nieuwe initiatieven starten.

4 nieuwe initiatieven voor- en door burgers zijn opgestart waarbij wordt gewerkt met de inzet van vrijwilligers. De initiatieven hebben effect op de autonomie en eigen kracht van burgers. Bij de start van deze initiatieven hebben SWV en SWB samengewerkt met andere organisaties in het sociale domein. De afstemming en samenwerking is geborgd en een basis is gelegd voor ontwikkeling van nieuwe welzijnsarrangementen waarin zorg en welzijn samenkomen. De initiatieven zijn:

 • Prins aan Tafel: 7 vrijwilligers staan in de keuken. Wekelijks nemen hier 20 personen aan deel.
 • Tuinproject: zit nog in de opstartfase.
 • Kansen&Zo IJmuiden: 18-20 vrijwilligers begeleiden activiteiten. Wekelijks nemen hier 70 personen aan deel.
 • Kansen&Zo Velsen Noord: 4-5 vrijwilligers begeleiden activiteiten. Wekelijks nemen hier 20 personen aan deel.

Ervaring opdoen met effectmeting en inzichtelijk maken van de opbrengsten van sociaal werk.

In het project Kansen&Zo is een effectmeting verricht bij een kleine steekproef (72 metingen). Met de effectmeter is de waardering gemeten van de groeps- en inloopactiviteiten. Hieruit kwam een hoge waardering voor de groepsactiviteiten en een gemiddelde waardering voor de inloopactiviteiten. Ook zijn twee maatschappelijke business cases opgesteld (als verkenning). De aanpak 'Maatschappelijke business cases' helpt om systematisch te kijken naar de waarde en geeft inzichten voor positionering van activiteiten in het sociaal domein (collectief vs. individueel). De 2 cases zijn:

 • Een individuele voorziening (maatjesproject van SWB): het project identificeert op individueel niveau een grote meerwaarde bij burgers. Vooral bij specifieke groepen kwetsbare burgers die (nog) geen toegang vinden tot een collectieve voorziening (zoals
  Kansen&Zo) is het project zeer effectief.
 • Een collectieve voorziening (Kansen&Zo): het project identificeert een meerwaarde op het gebied van participatie door de deelnemer, efficiënte vrijwillige inzet, identificeren van nieuwe behoeften, preventie in zorgconsumptie en besparing in begeleidingskosten. Er bestaat een gunstige kosten/opbrengstenverhouding.

De gezamenlijke organisaties hebben in het project 'Waardevolle Verbinding' met elkaar de basis gelegd voor nieuwe samenwerking en initiatieven.

Organisatie

Stichting Welzijn Velsen (SWV) geeft vorm aan het sociaal werk in de gemeente Velsen. De organisatie biedt peuterspeelzaalwerk en een breed scala aan sociaal maatschappelijke activiteiten verspreid over alle woonkernen van Velsen. Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) geeft vorm aan sociaal werk in de gemeente Beverwijk.

SWV en SWB zijn samen in beweging. Samen spelen ze in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals: de Brede School, sociale
activering, jeugdparticipatie, wijkgericht werken, voor- en vroegschoolse educatie, maatschappelijke stages en buurtbemiddeling. De organisaties richten zich op alle lagen van de bevolking, met extra aandacht voor kans zoekende groepen. De beide organisaties tellen meer dan honderd betaalde medewerkers, alsmede een groot aantal docenten. Daarnaast zijn honderden burgers/vrijwilligers de "dragers" van het werk van SWB en SWV.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg