invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

RIBW Gooi & Vechtstreek is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

RIBW Gooi & Vechtstreek is een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. RIBW Gooi & Vechtstreek maakt sinds 2006 als dochterorganisatie onderdeel uit van Vivium Zorggroep. De belangrijkste taak die de organisatie zichzelf stelt is het bieden van begeleiding of een beschermende woonomgeving, aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen. Daarnaast wordt opvang geboden aan mensen die dakloos zijn of acute ondersteuning nodig hebben. Tevens wordt intramurale zorg geboden aan een beperkt aantal cliënten. De organisatie biedt met 190 FTE dagelijks zorg aan circa 1000 cliënten.

RIBW Gooi & Vechtstreek is een van de deelnemers aan de Thematranche Technologie en wil binnen dit In voor zorg-traject beeldschermcommunicatie gaan invoeren om begeleiding van cliënten gedeeltelijk te vervangen. Daarbij is beeldschermcommunicatie niet het doel, maar een middel om onderstaande doelen te bereiken. Doelen die de organisatie zichzelf stelt zijn onder andere:

  • Cliënten krijgen meer zeggenschap over de zorg.
  • Begeleiding wordt meer vraaggericht.
  • Zorg kan goedkoper worden.

Andere vergelijkbare organisaties zijn succesvol in het behalen van bovenstaande doelen doormiddel van beeldschermzorg. In voor zorg! ondersteunt bij het traject waarin beeldscherm zorg wordt ingevoerd. In voor zorg! biedt onder andere ondersteuning bij het opstellen van een functioneel pakket van eisen, het uitkiezen van een leverancier en het delen van kennis op het gebied telezorg.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg