invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Profila Zorg: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Door zelfregelende teams te introduceren wilde Profila Zorg aanhaken bij de hervormingen van de langdurige zorg en de regiefunctie meer bij de cliënt leggen. Deze uitdaging vroeg om een transformatie van de gehele organisatie: van hiërarchisch aangestuurd naar meer horizontaal, van top-down naar bottom-up, van centraal naar decentraal. Met de introductie van Nieuwe Zorg Teams werden de medewerkers gestimuleerd om op de nieuwe manier te werken.

Profila streefde de volgende doelen na met het In voor zorg-traject:

  • Cliënten ervaren gestimuleerd te worden tot meer regie over eigen leven door meer invloed te hebben op de zorg en ondersteuning. Ook neemt de cliënt deel aan de maatschappij: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
  • Medewerkers hebben regie over het eigen werk en zijn in staat om te werken vanuit de zorgdriehoek. Zij maken zelfstandig afspraken met de cliënt en/of zijn verwant over de gewenste zorg.
  • Profila Zorg kan ieder jaar positief afsluiten.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject startte najaar 2014 en is eind 2015 afgerond.

Resultaten

  • Opbrengst voor de cliënt: 90% ervaart om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. 82% ervaart gestimuleerd te worden meer te participeren. Verwanten ervaren dit eveneens (69%). 50% van de cliënten ervaart participatie door deel te nemen aan activiteiten in de buurt wat door de verwanten wordt bevestigd (47%).
  • Opbrengst voor medewerkers: 78% is in staat om de dagelijkse regeltaken zelfstandig uit te voeren. 36% verbetert zelfstandig de manier van regelen en onderhandelt met de ondersteunende diensten. 22% pakt eenvoudige regeltaken op en wordt daarbij ondersteund door de teamleider. 83% werkt volgens de principes van de zorgdriehoek waarbij de cliënt centraal staat. 95% maakt en volgt de afspraken die met de cliënt zijn gemaakt over de zorgverlening. 85% heeft beperkte tot voldoende ruimte om zaken te regelen die met de cliënt zijn afgesproken. 83% van de cliënten ervaart dat de begeleiders doen wat is afgesproken in het begeleidingsplan.
  • Opbrengst voor de organisatie: de overhead is 16,9 en daalde 2,1% (Q3 ’15)
  • Opbrengst voor de maatschappij: 76% van de cliënten geeft aan zorg of ondersteuning van familie, verwanten of vrijwilligers te ontvangen. 87% van de verwanten ondersteunt de cliënt in de zorg

Methode

In september 2014 zijn negen testteams gestart met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze om te werken als zelfregelend team voor een periode van zes maanden (testfase). Via een interview met de teams is de testfase geëvalueerd. Daarna werd de hele organisatie (20 teams) gekanteld naar zelfregelende teams.

Het houden van Events en Mini-Events resulteerde in enthousiasme, bracht gaande weg duidelijkheid en werkte stimulerend op het gezamenlijk leerproces. En teamleden leren dat het team zelf verantwoordelijk is voor de zorgverlening en de organisatie van de zorg aan haar cliënten.

Door de kanteling naar zelfregelende teams is de managementstructuur aangepast. De laag regiomanagers is opgeheven. De Manager Zorg staat nu dichter bij de teams waardoor het mogelijk wordt om minder top-down te denken en te handelen. Voorafgaand aan de transitie werkte 16,8 FTE in een leidinggevende functie. Door het aanpassen van de managementstructuur en het vrijwillig vertrek van een drietal teamleiders is het aantal leidinggevenden gereduceerd tot 12 FTE.

Organisatie

Profila Zorg ondersteunt ruim 40 jaar mensen met een verstandelijke beperking en diverse bijkomende hulpvragen. Dat kan op één van de locaties of bij de zorgvrager thuis in de vorm van ambulante begeleiding. Hierbij wordt gewerkt vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensvisie en een Bijbels holistisch mensbeeld.

De organisatie richt zich op de persoonlijke ontplooiing van de cliënt en de sociale context waarvan hij of zij deel uitmaakt. De 285 medewerkers (ca. 175 FTE) van Profila Zorg bieden landelijk zorg en begeleiding aan circa 300 mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook worden mensen begeleid die met Justitie in aanraking zijn geweest.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

16 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg