invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Proeftuin Gemeente Oss is In voor zorg!

Gepubliceerd op:

In de gemeente Oss willen gemeente en aanbieders van wonen, welzijn en zorg komen tot een integrale verbetering in het sociaal domein.

1 gezamenlijke wens

Door de bestuurders van de gemeente Oss, bestuurders van de aanbieders Pantein, BrabantZorg, de 4 Welzijnsinstellingen (Vivaan, Rigom, Aanzet, Mee ), Dichterbij, GGZ-Oost Brabant, BrabantWonen en als verantwoordelijken bij de zorgverzekeraars VGZ en CZ wordt 1 gezamenlijke wens gedeeld:

De burger en diens ongedeelde leefwereld daadwerkelijk centraal stellen in de nieuwe ziens- en werkwijzen. Dit vraagt een heuse transitie in de structuur, cultuur en werkwijzen in het sociale domein in Oss.

Doelstelling

Het hoofddoel van de proeftuin in Oss is:

“Het ontwerpen en implementeren van gebiedsgerichte financiering in Oss vanuit de integraliteit van wonen, welzijn en zorg ten behoeve van het realiseren van positieve gezondheid.”

Aanpak

Gedurende het In voor zorg-traject  wordt een management methodiek gehanteerd, zoals die met name  door Drift/EUR (Jan Rotmans, Derk Loorbach e.a.) is ontwikkeld voor transities in verschillende maatschappelijke domeinen, als  een doel- en richting zoekend proces voor ingrijpende maatschappelijke opgaven. Een kenmerk van de transitiekundige benadering is dat het geen projectmatige aanpak kent, die een van te voren bepaalde verandering van A naar B bewerkstelligt. Het is een doel- en richting zoekend proces voor een ingrijpende maatschappelijke opgave. Dit gebeurt door te leren, experimenteren en realiseren in de praktijk en in leefwereld van burgers.

In voor zorg!

In voor zorg! ondersteunt de partijen bij de transitie. De In voor zorg-coach zal voornamelijk een bijdrage leveren in de rol en vanuit de expertise als procesbegeleider.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg