invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Odion: resultaten In voor zor-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Odion stelde zich met dit In voor zorg-traject ten doel om, met minder financiële middelen, met zorg het gewone leven van de cliënt te ondersteunen. De organisatie heeft de veranderopgave in 4 verschillende thema’s onderverdeeld:

 1. Gewone leven: de cliënt heeft meer regie over zijn leven, waar nodig ondersteund met technologische middelen.
 2. Eigen verantwoordelijkheid: de medewerker en haar team voeren regie over haar functioneren met een daarbij passend organisatie- en aansturingsmodel.
 3. Financieel gezond: de organisatie is in staat om regie te voeren op haar financiële huishouding.
 4. Strategische Positionering: de positie van de organisatie in de markt en het netwerk van samenwerkingspartners als ook de positie van de organisatie zelf (betreffende onderwerpen als omvang, schaal, zelfstandigheid).

Resultaten

Odion is trots op de bewustwording, de rekbaarheid en de veranderingsbereidheid van de medewerkers. De teams nemen meer regie en staf en management komen steeds meer in hun ondersteunende rol. Teams worden zich ervan bewust dat zij de regie kunnen nemen. Ze wachten niet meer af wat de teamleider bedenkt, maar brengen zelf concreet ideeën in en krijgen dan ook de gelegenheid deze uit te voeren. Ze hebben invloed op het budget en daardoor enerzijds meer gevoel voor het belang van goede indicaties en de verantwoording hiervan en anderzijds invloed op de inzet van het budget.

Een greep uit de cijfers:

 • Van 5 Clustermanagers naar 2 Regiomanagers die meer ruimte geven aan de teams. En een Manager Maatschappelijke Ondersteuning met een specifieke opdracht ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe diensten en samenwerking binnen de Wmo.
 • Van ruim 40 centrale projecten die allen om aandacht vragen naar de focus op 10 centrale projecten die gericht zijn op het realiseren van onze ambitie.
 • De financiële taakstelling van 9,3% is gerealiseerd.
 • Het marktaandeel is behouden gebleven
 • Samen met twee andere organisaties heeft Odion drie Sociale Wijkteams en werkt zij intensief samen met 10 andere organisaties in het project Handen ineen om een sluitend aanbod voor cliënten te maken.
 • Cliënt heeft met minder verschillende mensen te maken binnen één dienst, omdat team gesplitst is en taken verdeeld;
 • Meer regie over medicatie, die staat nu op het appartement;
 • Respectvollere bejegening, er wordt aangesloten bij wat de cliënt wil, hier wordt nadrukkelijker naar gevraagd;
 • Er wordt samen met de bewoners gekookt;

Methode

Het project Team&Talent bestaat uit een scan op locatie door een onafhankelijke coach, die leidt tot het formuleren van een locatievisie en aansluitend op een verbeterplan van het team. Daarnaast is het instrument Teamportaal ingezet, dit is een digitaal instrument dat teams ondersteunt bij het zicht krijgen op elkaars talenten, het geven van feedback en hiermee het effectief inzetten van elke medewerker mogelijk maakt. Het helpt teams om hun samenwerking te verbeteren en een efficiënter team te worden. Zij kunnen hier zelf mee aan de slag gaan en waar nodig de hulp van een coach inroepen.

Er is een intern kennisforum in gebruik waarop medewerkers hun specifieke ervaring en kennis kunnen delen ten behoeve van collega’s. Hier is ook ruimte om de ervaringen vanuit Team en Talent op te zetten, met elkaar te delen en vragen te stellen.

Organisatie

Odion biedt vanuit ongeveer 60 locaties wonen, dagbesteding en ambulante hulpverlening aan circa 1000 mensen met een beperking in de regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland. Kleinschaligheid van de woon- en werkvoorzieningen is daarbij de kracht van de organisatie. De organisatie werkt met circa 700 medewerkers.

Sonnet

De visie met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers binnen de organisatie en de veranderopgave die voor hen ligt wordt weergegeven in een sonnet dat bestuurder Henk Steen schreef voor een bijeenkomst voor teamleiders over zelfstandige teams:

Ik houd je vast ik laat je gaan
Je mag het zelf proberen
Jij kan op eigen benen staan
Al zijn er soms nog beren

Jij kunt je eigen leven aan
Ik wil je daarbij leren
En jou heel goed verstaan
Een evenwicht creëren

Een arm, een uitgestoken hand
Jij mag mij daarom vragen want
Hulp vragen is juist niet verdacht…

Al klinkt dat wel zo in het politieke land
-  dat framen houdt men graag in stand -
Ik kom wel even, dan red jij het op eigen kracht!

Henk  Steen, Castricum 28 september 2015

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

15 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg