invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

LEVgroep: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

LEVgroep is als actief in wijken en buurten en verbindt mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. De stichting is er voor mensen die vragen hebben over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken en formulieren. Ook zijn ze er voor mensen die actief willen zijn in de wijk of buurt of interesse hebben in vrijwilligerswerk.

De transformatie bij de LEVgroep gaat voor een beperkt deel over structuur en systemen. Veel belangrijker zijn de hardnekkige organisatie-aspecten (cultuur, leiderschap, samenwerking). De LEVgroep heeft In voor zorg! gevraagd om in deze uitdaging te ondersteunen. Daarbij is de organisatie samen met andere organisaties deelnemer aan de Thematranche Welzijn. De opgave is om de omzet op peil te houden in een omgeving van gemeentelijke bezuinigingen en toenemende concurrentie van zorg- en welzijnsorganisaties. Dat betekent dat de LEVgroep heeft ingezet op:

  • Een onderscheidende visie, die aansluit op de ambities en ontwikkelingen binnen de gemeenten
  • Versterking van de portfolio die meer aansluit op de doelen en speerpunten van de gemeenten
  • Heldere profilering en zichtbaarheid in belangrijke netwerken
  • Een verlaging van de kostprijs (tarief) en de overhead

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • Verschuiving van vangnet naar eigen kracht. LEVgroep heeft een toekomstbestendige visie gerealiseerd die aansluit op de ambities van de gemeenten. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van ingezette tijd en middelen van vangnetfunctie naar het versterken van de eigen kracht, versterken van de ZorgSamen buurt en beter benutten van het informele netwerk. Uit de eerste meting blijkt dat burgers meer gebruik maken van het eigen netwerk en van inzet uit de buurt. De zorgconsumptie is ook teruggedrongen en de gemiddelde looptijd en contactduur neemt af.
  • Zichtbaarheid. De zichtbaarheid in de wijken neemt toe. Daardoor zien ze een toename van de burgervragen en worden ze vaker betrokken bij overlegtafels.
  • Concurrentiepositie versterken. Integraal uurtarief en overheadkosten zijn verlaagd. Daarnaast is het arbeidsverzuim afgenomen.
  • Tevredenheid. Gemeenten zien de LEVgroep als hun natuurlijke partner. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en ondersteund in hun werk.

Organisatie

De Stichting LEVgroep Leven & Verbinden is een brede welzijnsstichting. De huidige organisatie is ontstaan uit een serie fusies vanaf 2011. De Raad van Toezicht het MT een expliciete opdracht meegegeven om een toekomstbestendige organisatievisie op te stellen. De organisatie telt 300 medewerkers (203,5 FTE) en circa 1.450 vrijwilligers.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg