invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Hanzeheerd: resultaten In voor zorg-traject (thematranche technologie)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hanzeheerd wilde aan de slag met de inzet van technologie binnen de organisatie:

 • om het welzijn van cliënten te verbeteren;
 • om, bij gelijkblijvend welzijn van cliënten, de efficiency binnen de organisatie te verhogen.

In voor zorg! heeft de organisatie geholpen bij het opstellen van een visie en plan van aanpak. Daarnaast heeft de In voor zorg-coach ook de leiding en de werkvloer ondersteund bij de toepassing van technologie.

Hanzeheerd is de afgelopen maanden gestart met 7 pilots en start binnenkort met nog 2 pilots. De pilots zijn erop gericht de technologie in te passen in de processen.

 1. Medido (automatische medicijndispenser)
 2. Digitaal aftekenen van medicijnlijsten
 3. Digitale menukaart voor cliënten
 4. Tablets voor medewerkers
 5. Dwaaldetectie en GPS-tracking
 6. Beeldbellen
 7. Digitale assistente Anne

Op te starten:

 1. Kerktelevisie voor bewoners
 2. Zora de Zorgrobot

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject is in het voorjaar van 2015 opgestart en in april 2016 afgerond.

Resultaten

Hanzeheerd heeft 7 pilots gedefinieerd. Omdat de pilots net opgestart zijn of pas een paar maanden lopen is het te vroeg om werkelijk resultaten vast te stellen.

Positief is dat medewerkers enthousiast zijn geraakt over de inzet van technologie. Kanttekening hierbij is dat er nu nog vaak vanuit de medewerker zelf wordt geredeneerd en minder vanuit het belang van de cliënt. Hier zal de komende tijd extra aandacht aan besteed worden.

In september 2016 zal een effectmeting uitgevoerd worden onder de betrokkenen bij de pilots.

Methode

Bij de aanpak is gewerkt vanuit het principe ‘denk groot begin klein’. Op hele kleine schaal wordt technologie toegepast en uitgeprobeerd in pilots met enkele medewerkers en cliënten.

Organisatie

Hanzeheerd is een kleine organisatie die intra- en extramurale zorg levert vanuit twee woonlocaties, De Bongerd in Hattem en Brinkhoven in Heerde, aan ongeveer 250 cliënten. De zorgorganisatie heeft een christelijke signatuur.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg