invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Dichterbij: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vanaf 2014 zijn veel voorbereidingen getroffen voor belangrijke veranderingen binnen Dichterbij. Dit is een gevolg van de sterkere focus op cliënt centraal met kwaliteit en veiligheid van zorg. Het toepassen van ICT en domotica in het zorgproces is een van de oplossingen om aan de vraag van de klant te voldoen. Dichterbij had als doelstelling het stimuleren van een gewoon leven voor mensen met een beperking. ICT moest een middel zijn voor verhoging van de kwaliteit van dit leven.

Samen met In voor zorg! ging Dichterbij een transitie maken, waarbij ICT centraal staat:

 • Zowel professionals als cliënten en verwanten moeten zich ervan bewust worden dat technologie de ondersteuning laagdrempeliger maakt. 
 • De technische netwerk infrastructuur moet worden aangepast aan nieuwe wensen en behoeften.
 • Beheer van de nieuwe infrastructuur moet worden georganiseerd.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf medio 2014 tot medio 2016

Resultaten

 • Implementatie eHealth (Quli)
  Klanten en verwanten kunnen inloggen in het portaal en hun dossier op elk moment bekijken. Ze krijgen goed inzicht in de eigen ontwikkeling, de communicatie is transparant. Ook hebben ze meer zeggenschap en zijn ze meer betrokken/zelfredzaam. 10% van de klanten/verwanten maakt gebruik van Quli. Eind 2017 verwachten ze dat 100% er gebruik van maakt.
 • Beeldbellen via Quli
  Van juli tot september 2016 is in verschillende scenario's getest wat de meerwaarde is van beeldbellen. Klanten gaven aan dat ze het prettig vinden om te beeldbellen met verwanten en begeleiders. Zij ervaren meer eigen regie. Verwanten vinden beeldbellen ook fijn omdat ze vaker contact kunnen opnemen met hun verwant. Medewerkers zijn ook enthousiast. De grootste meerwaarde voor hen is dat er sneller overleg plaats kan vinden wanneer dit wenselijk of noodzakelijk is. De interne infrastructuur vraagt om meer aandacht, de verbinding vanuit een Dichterbij locatie schiet vaak tekort. Hier is nog ruimte voor verbetering
 • Communicatie
  De afgelopen 2 jaar is er veel communicatie (intern en extern) geweest over de eHealthactiviteiten. 28 nieuwsartikelen zijn verschenen over de ontwikkeling. Daarnaast hebben er verschillende informatieavonden en inspiratiebijeenkomsten plaatsgevonden.

Organisatie

Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in alle fasen en op alle domeinen van het leven: kinderen en jeugdigen, (jong)volwassenen en ouder wordende mensen. Daarnaast biedt de organisatie onderzoek, diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. Het werkgebied beslaat het oostelijk deel van Noord-Brabant, het zuidelijk deel van Gelderland en het noordelijk deel van Limburg. Met 5.171 medewerkers biedt de organisatie zorg aan circa 5.500 cliënten.

Bron: Factsheet Dichterbij

Meer informatie

 

 

 

 

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg