invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Noorderbrug: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Samen met In voor zorg! heeft De Noorderbrug beeldschermcontact (BSC) ingevoerd voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Door het gebruik van het beeldscherm kunnen cliënt en zorgverlener frequenter contact hebben. Dat helpt cliënten vaak meer dan één keer per week een afspraak van één uur. De Noorderbrug levert met BSC een belangrijke bijdrage aan meer eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt waardoor de participatie van cliënten wordt versterkt en zorgt eveneens voor kwalitatieve, persoonlijke zorg op maat.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van De Noorderbrug is afgerond op 18 juni 2014.

Resultaten

  • Ambulante begeleiding blijft ten minste op hetzelfde kwaliteitsniveau tegen lagere kosten.
  • BSC bespaart reistijd. De bruto/netto berekening gaat uit van 224 uur reistijd per jaar/per FTE. Als dit halveert betekent dit een stijging van de productiviteit met bijna 10 %.
  • De netto contacttijd is afgenomen terwijl alle vragen wel zijn beantwoord. Begeleiders kunnen zo in dezelfde tijd meer cliënten begeleiden. Ook kunnen er bij spoed of ongerustheid binnen de indicatietijd extra contactmomenten worden ingebouwd.
  • De businesscase toont aan dat werken met BSC, bij gebruik van eigen apparatuur en internet van de cliënt, ook onder de Wmo financieel haalbaar en dus onafhankelijk van tijdelijke subsidieregelingen is.
  • Cliënten ervaren meer ruimte en eigen regie. Ze bepalen nu bijvoorbeeld zelf het tijdstip van contact. Ook zijn ze actiever, bereiden gesprekken beter voor en maken zelf een gespreksagenda.

Methode

De pilot is vooraf goed voorbereid; er is in werkgroepen bekeken hoe BSC binnen de organisatie het beste ingezet kon worden. Daarna is de pilot in verschillende regio’s van start gegaan, een stedelijk en een landelijk gebied. Deelnemers aan de pilot kwamen eens per 6 weken bijeen om ervaringen met BSC te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten werden heldere afspraken gemaakt over de te behalen ‘targets’ zoals aantal aan te sluiten cliënten, reductie cliëntcontacttijd en reductie reistijd. Er is een positieve businesscase gemaakt die verder is uitgevoerd, gebaseerd op gebruik van eigen apparatuur en internet van de cliënt.

Vervolg

Het werken met beeldschermcontact is een vast onderdeel van de begeleiding voor zelfstandig wonende cliënten. Nieuwe zelfstandig wonende cliënten starten in principe allemaal met BSC. De toepassing van BSC wordt in 2014 verder uitgerold naar andere doelgroepen.

Organisatie

De Noorderbrug is er voor mensen met een handicap of chronische ziekte en is specialist op het gebied van hersenletsel (NAH) en mensen met een auditieve handicap (doof of slechthorend). Cliënten kunnen een beroep doen op verschillende soorten ondersteuning op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. De Noorderbrug ondersteunt cliënten op eigen locaties, aan huis of op de werkplek.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg