invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De LEVANTOgroep: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De LEVANTOgroep bestaat uit de werkmaatschappijen RIMO, RIBW H&M, IMPULS, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. De organisatie biedt ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid-Limburg. Met In voor zorg! heeft de organisatie gewerkt aan de implementatie van digitale begeleiding. Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar de opschaling van beeldbellen. De organisatie was 1 van de deelnemers aan de Thematranche Technologie.

Het uitgangspunt is dat eHealth meerwaarde moet bieden voor zowel de cliënt en de begeleider, als de organisatie en haar partners. Bij de implementatie werd ook telkens gekeken of er vanuit deze vier perspectieven een bijdrage is. Verder ging het niet om het beeldbellen als doel, maar als middel. Met dit middel wil de organisatie de volgende doelen bereiken:

  • Beeldbellen wordt integraal onderdeel van de dienstverlening.
  • Ontwikkeling en implementatie wijkportaal.
  • Ontwikkeling Persoonlijk Gezondheidsdossier
  • Bevorderen zelfredzaamheid op basis van eHealth.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf februari 2015 tot mei 2016

Resultaten

  • Er is een projectgroep samengesteld waarin naast zorginhoud ook een duidelijke rol werd weggelegd voor de ondersteunende diensten (ICT, Communicatie en P&O). Uitganspunten van de projectgroep zijn: digitale begeleiding altijd in combinatie met fysiek contact, beeldbellen is integraal onderdeel van ieder ambulant begeleidingstraject, faciliteren van een geschikt device, contact vindt gepland plaats in afstemming met begeleider.
  • Service Blue Print: Er is een schets gemaakt van alles wat er in de organisatie moest gebeuren om de verandering succesvol te maken en te borgen. Van handleidingen en het aanmaken van productcodes, tot de ontwikkeling van e-learning modules en structurele communicatie.
  • Kick-off- en terugkom bijeenkomsten: Tijdens de kick-off bijeenkomsten werd er ingegaan op de verwachtingen, obstakels en de (eigen) bijdrage die geleverd kan worden om de implementatie succesvol te laten verlopen. Tijdens de terugkom bijeenkomsten is de coach en/of projectleider teruggekeerd in de teams om de voortgang te bespreken en vragen te beantwoorden.
  • Beeldbellen is integraal onderdeel van de dienstverlening geworden. Ook is er een start gemaakt met de implementatie van het wijkportaal.

Op dit moment maken 200 ambulante cliënten van de in totaal 500 ambulante cliënten al gebruik van digitale begeleiding. Gebruiken de jongeren binnen LEVANTOgroep structureel apps en zijn in zowel de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland wijkportalen in gebruik.

Organisatie

De LEVANTOgroep bestaat uit de werkmaatschappijen RIMO, RIBW H&M, IMPULS, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. Samen bieden wij ondersteuning op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid- en Midden Limburg aan plusminus 1100 cliënten. Dat kan in de vorm van tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen, ondersteuning thuis, cursussen en trainingen en/of begeleiding op gebied van werk en dagbesteding. Wij richten ons daarbij altijd op herstel; we ondersteunen waar nodig en laten los waar kan. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg