invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

BrabantZorg is In voor zorg!

Gepubliceerd op:

BrabantZorg biedt wonen, zorg en welzijn vanuit locaties in de regio's Oss, Uden, Veghel, 's-Hertogenbosch en Bommelerwaard. BrabantZorg is actief in de ouderenzorg, zowel intra- als extramuraal. De organisatie telt circa 3.000 FTE aan medewerkers die dagelijks zorg bieden aan ongeveer 4.400 cliënten.

‘De markt’ vraagt om nieuwe aanpakken en werkwijzen en de cliënt heeft veranderde behoeften. Tegelijkertijd zijn er minder middelen beschikbaar en wordt de samenwerking met andere organisaties steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van denken en innovatieve oplossingen. Om in te spelen op de huidige ontwikkelingen heeft BrabantZorg de strategische visie ‘Samenspel In Zorg’ opgesteld. Slimme bedrijfsvoering is 1 van de pijlers die invulling geeft aan deze nieuwe visie.

Innovatieprogramma zorgtechnologie

De ontwikkelingen vragen om een andere kijk op de zorg. Maar er is nog een belang. Het doel om efficiënt met zorgmiddelen om te gaan, met minder middelen meer en complexere zorgvragen te kunnen beantwoorden. Om efficiënter te werken wil BrabantZorg meer inzetten op technologie. Centraal werken met eenduidige technologische oplossingen moet een positief effect hebben op de efficiency. Daarbij gaat het zowel om de tijdsinvestering als om de financiële investering die technologie vraagt.

De organisatie maakt al gebruik van zorgtechnologie, maar wil deze middelen samen met In voor zorg! anders gaan benutten en uitbreiden. Doelen van het In voor zorg-traject zijn:

  • Visie ontwikkelen op zorgtechnologie.
  • Inventariseren wat er al is.
  • Keuzes maken, innovaties stimuleren en structureren.
  • Processen en standaarden inrichten voor zorgtechnologie.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg