invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Bartiméus: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Bartiméus is een kennis- en expertise organisatie gericht op mensen met een visuele- en eventueel meervoudige beperking. Het ontwikkelen en toepassen van technologische innovaties voor mensen met een visuele beperking is daar een belangrijk onderdeel van. Met hulp van In voor zorg! heeft Bartiméus het traject 'Toegankelijke Domotica' in de Thematranche Technologie afgerond. Ze wilde hun kennis en ervaring op het gebied van ondersteunende domotica inzetten om een verschil te maken voor de mensen met een meervoudige beperking. De veranderopgave had de volgende doelen:

  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze bewoners vergroten;
  • Kijken of dat leidt tot mogelijkheden om professionele zorg anders in te zetten;
  • Kennis en expertise delen met anderen;
  • Veranderen en verbeteren van de implementatie van technologische oplossingen (kennis of vaardigheden verhogen bij medewerkers en een cultuurverandering in het omgaan met nieuwe technologie).

Het belangrijkste doel: Domotica moet bewoners op het lijf geschreven zijn.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf april 2015 tot september 2016

Resultaten

  • Er is een methode ontwikkeld om woongroepen en hun bewoners systematisch te onderzoeken op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de kansen en mogelijkheden die er zijn om die te verbeteren. 62 bewoners zijn met de methode onderzocht. Hieruit kwamen ruim 200 suggesties voor verbetering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ongeveer 90 suggesties zijn ook gerealiseerd. Voorbeeld suggestie: 'Herkenning van kleding: waar liggen mijn kleren en hoe vind ik ze in een stapel terug'. Realisatie suggestie herkenning kleding: 'Je kleren zelf terugvinden door audio feedback te regelen'. Een deel van de suggesties vraagt om verdere ontwikkeling van technologie, of nader onderzoek naar toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Op dit moment zijn er 4 projecten gestart waarin oplossingen verder uitgewerkt worden.
  • Bartiméus ziet een groei van het aantal betrokken medewerkers. Er is meer interesse in domotica en technologie onder medewerkers.
  • Bartiméus heeft de algemene functionele eisen beschreven waar domotica oplossingen volgens hen aan moeten voldoen. Eisen die aandacht hebben voor toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Voorbeeld eis: 'Visuele vermogens: contrast en letter/symboolgrootte, instelbaarheid daarvan'. De getoetste eisen zijn opgenomen in Standard Pakket van Eisen Nieuwbouw: het pakket van eisen die Bartiméus hanteert bij nieuwbouw en grotere verbouwprojecten.
  • Kennis en expertise van Bartiméus wordt gedeeld met anderen. Het productaanbod is vernieuwd op basis van ervaringen uit het In voor zorg-traject. Ze bieden een unieke propositie aan andere zorginstellingen: invulling geven aan het systematisch verbeteren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van bewoners door inzet van domotica en technologie. Ook kunnen ze individuele bewoners onderzoeken en advies uitbrengen over mogelijke verbeteringen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarnaast kunnen ze adviseren bij het inrichten van de organisatie en projecten zodat organisaties op langere termijn technologische ontwikkelingen volgen en toepassen in zorg en dienstverlening aan hun bewoners.

Organisatie

Bartiméus is er voor mensen met een visuele- en eventueel meervoudige beperking. Dus: voor mensen die erg slecht zien of blind zijn, en eventueel andere beperkingen hebben. Als leven, leren, werken en wonen met een visuele beperking tot vragen leidt, dan is Bartiméus beschikbaar voor het antwoord. Dat antwoord geven ze aan ruim 550 mensen die bij ons wonen, aan ruim 350 mensen die bij ons werken of op onze school zitten, en aan ruim 10.000 mensen die thuis of elders wonen, werken en leren. Ongeveer 1900 experts beantwoorden de vragen. Experts op het gebied van wonen, werken, leren, en experts op het gebied van technologie en hulpmiddelen.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

12 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg