invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Baalderborg Groep is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Baalderborg Groep (BBG) biedt ondersteuning en zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden. Van hulp bij zelfstandig wonen tot 24-uursopvang en van begeleiding bij werk tot aan intensieve behandeling. De organisatie is werkzaam in Overijssel en Drenthe op 80 verschillende locaties.

Momenteel is de organisatie zich aan het voorbereiden op een veranderopgave. De lange termijnopgave is duidelijk, namelijk meer voor minder. Dit is het gevolg van onder andere de hervormingen in de langdurige zorg. BBG wil onder andere de eigen kracht en ondernemerschap binnen teams vergroten, zodat medewerkers in staat zijn om zonder directe sturing van leidinggevenden het dagelijkse werk te verrichten.

E-health

Gezien de veranderende vraag naar zorg (meer voor minder) denkt de organisatie na over de manier waarop beeldzorg hierop kan inspelen. Daar speelt ook in mee dat technologie een steeds grotere rol inneemt binnen de samenleving en cliënten meer de eigen regie willen nemen over hun leefsituatie. Zorgtechnologie is niet geheel nieuw bij de BBG, maar met beeldzorg is nog geen ervaring opgedaan. BBG gaat in deze Thematranche Technologie met ondersteuning van In voor zorg! een transitie door om beeldzorg succesvol door te voeren.

Het doel is om cliënten een blended mix te geven van zorg en begeleiding op een device wat hen ook de mogelijkheid biedt om maximaal zelfredzaam te zijn, zodat zij maximale regie voeren over hun eigen leven. BBG ziet mogelijkheden voor cliënten met zorgvragen en begeleidingsvragen omtrent onder andere:

  • Instrueren.
  • Motiveren.
  • Eigen kracht versterken.
  • Crises voorkomen.

In voor zorg! zorgt voor de concrete kennis met betrekking tot de implementatie van beeldzorg en de verandering die dit met zich mee brengt. Naast BBG zijn er nog andere organisaties die op het zelfde moment met dit onderwerp aan de slag gaan met ondersteuning van In voor zorg!. De organisaties hebben de mogelijkheid om onderling ervaringen en kennis te delen.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

11 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg