invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Azora: resultaten In voor zorg-traject (thematranche technologie)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Na een succesvolle proefperiode bleek het een uitdaging om beeldzorg in de wijkverpleging op grotere schaal in te zetten. De technische installatie was vrij vlot gerealiseerd. Het integreren van beeldzorg in de dagelijkse praktijk vroeg meer tijd en aandacht. Wat levert het de cliënt nu eigenlijk op? En een medewerker? Juist door de grote veranderingen in de zorg bleek beeldzorg ook een gevoel van bedreiging voor de eigen uren of zelfs baan te geven.

Azora had verschillende redenen om beeldzorg door te willen voeren in de wijkverpleging. Zo draagt beeldzorg bij aan de zelfregie van de cliënt omdat deze daarmee elk moment van de dag begeleiding kan vragen als aanvulling op face-to-face zorg. De verwachting is, gezien het feit dat steeds meer ouderen gebruik maken van online diensten, dat cliënten in toenemende mate zelf zullen vragen om beeldcontact via hun eigen tablet. Azora wil er dan klaar voor zijn en deze mogelijkheid ook kunnen bieden. De organisatie verwacht bovendien door de inzet van beeldzorg efficiënter te kunnen werken en meer cliënten te kunnen begeleiden.

Concrete doelen van Azora voor de langere termijn:

  1. De cliënt heeft meer eigen regie en kan langer thuis blijven wonen.
  2. De organisatie kan concurreren met concurrenten en behaalt een positief resultaat door de inzet van zorgtechnologie.
  3. Zorgtechnologie is voor medewerkers vanzelfsprekend onderdeel van de inzet van zorg.

Doorlooptijd

Het In voor zorg!-traject vond grotendeels plaats in 2015.

In 2016 zal door Azora de inzet van beeldzorg in de wijkteams verder uitgebreid worden.

Resultaten

  • Cliënten: ervaren meer vrijheid in dagritme, meer zelfstandigheid en meer contact met naasten.
  • 55% van de cliënten maakt wekelijks contact met naasten via beeldbellen.
  • 90% van de respondenten zou beeldzorg aanbevelen aan anderen.
  • Met 43 cliënten is beeldbelcontact; in totaal is ± 1.500 maal beeldbelcontact geweest (2015) met vanaf oktober een sterke stijging.
  • Medewerkers leggen minder huisbezoeken af.
  • 75% beveelt beeldzorg aan bij collega’s.

Methode

De implementatie kreeg werkelijk gestalte toen teammanagers en wijkverpleegkundigen actief gingen sturen op meer beeldzorg. Teammanagers werden aangesproken op de resultaten van beeldzorg door de manager Thuiszorg. Wijkverpleegkundigen speelden een cruciale rol door hun enthousiasme over de kansen om met beeldzorg, ondanks de steeds lagere vergoedingen, hoge kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren.

Azora heeft veel tijd besteed aan de cultuuromslag die de inzet van beeldtechnologie vraagt. Wie niet wil heeft tenslotte altijd excuses waarom het niet werkt; wie gelooft in de meerwaarde maakt dat het werkt.

Het principe dat beeldzorg geen huidige zorgmomenten vervangt maar toekomstige zorgverzwaring voorkomt is leidend. Beeldzorg is daarmee een logisch onderdeel van de visie en verandering van werk- en denkwijze.

Azora heeft gebruik gemaakt van de ervaringen van andere Thema-tranche-deelnemers en specifiek van Sensire.

Organisatie

Azora is een zorgorganisatie in de Achterhoek met 7 intramurale huizen voor ouderenzorg en wijkverpleging in Oude IJsselstreek en Montferland. Er werken zo'n 1.450 medewerkers (ca. 800 fte) en 1.000 vrijwilligers voor 620 intramurale cliënten en 1.000 cliënten in de wijk.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg