invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Allévo: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Allévo, deelnemer Thematranche Technologie, rond In voor zorg-traject af en presenteert de resultaten. De organisatie heeft beeldzorg en camerabewaking ingezet in de thuiszorg. Allévo wilde cliënten en zorgverleners, waar mogelijk, ondersteunen met technologie. En hiermee zorgen dat cliënten langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen en eigen regie kunnen behouden. Tevens werd technologie ingezet met het doel om de werkprocessen te vereenvoudigen en efficiënter te maken. Zodat de kwaliteit van zorg optimaal blijft met de minimale middelen die daarvoor beschikbaar zijn.

Allévo heeft een pilot Beeldbellen in Zorg Thuis regio‘s en een pilot Camerabewaking in de nachtzorg uit gezet. Het traject had de volgende doelstellingen:

  • Eigen regie van de cliënt neemt toe
  • Inzet van technologie sluit aan op zorgvraag van de cliënt
  • Medewerkers worden meer ondersteund in hun zorgproces
  • Inzet van technologie draagt bij aan doelmatige en efficiënte zorgprocessen
  • Meer naamsbekendheid door inzet technologie
  • Door inzet technologie aanboren nieuwe doelgroep cliënten

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf eind 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • Pilot beeldbellen

In de praktijk blijkt fysieke aanwezigheid van een zorgverlener de voorkeur te hebben omdat tijdens het bezoek naast zorg- ook begeleidende aspecten aan de orde komen. Allévo biedt Thuisbegeleiding aan voor ouderen maar ook gezinnen. De organisatie helpt mensen waarbij problemen boven het hoofd groeien. Voorbeelden zijn het stellen van grenzen in het gezin, administratie bijhouden en contact leggen met de buurt. Thuisbegeleiding kan tegelijkertijd met Zorg Thuis plaatsvinden. Hierdoor is een apart begeleidingsbezoek veelal niet nodig. Het beeldbellen biedt op dit moment weinig meerwaarde bij cliënten van Zorg Thuis omdat het middel onvoldoende aansluit bij de vraag.

Deze ervaring heeft geleid tot gesprekken met Thuisbegeleiding van Allévo. Na een eerste verkenning lijkt het beeldbellen voor de cliënten en professionals van deze afdeling wel toepasbaar. Najaar 2016 start deze afdeling met een proef Beeldbellen.

  • Pilot camerabewaking

Camerabewaking in de nacht daarentegen lijkt meer te voorzien in een behoefte, zowel bij professionals, mantelzorgers als cliënten van Zorg Thuis. Voor Allévo bespaart inzet van camerabewaking tijd en reiskosten van het mobiele nachtteam door het bekijken van camerabeelden vanuit een vaste locatie. In dezelfde werktijd kunnen nu meer cliënten worden bezocht die fysieke hulp nodig hebben. Bovendien bleek in een enkele situatie dat de aanwezigheid van een medewerker gedurende de gehele nacht bij de cliënt thuis vervangen kon worden door twee inkijkmomenten per nacht. ‘Familieleden en professionals voelen zich gerustgesteld dat hun familielid /cliënt met valrisico of dwalend gedrag ‘s nacht wordt gecontroleerd zonder dat het slaapritme verstoord wordt door een controle bezoek van de nachtzorgmedewerker.’

Methode

13 cliënten Zorg Thuis hebben meegedaan aan de pilot beeldbellen. Zorgmedewerkers hebben ervaring op kunnen doen met beeldbellen. Vijf cliënten hebben meegedaan met de pilot camerabewaking. Over deze pilot is men het meest enthousiast. De zorgtechnologie is nog niet breed ingezet in de organisatie. De omvang van de pilot was nog te klein om financiële effecten te kunnen meten.

Organisatie

Allévo biedt een integraal pakket aan extramurale en intramurale zorg- en dienstverlening. Van huis uit is Allévo een thuiszorgorganisatie voor alle leeftijden, dit is nog steeds het grootste onderdeel van de organisatie. Daarnaast bieden ze verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuisbegeleiding Het werkgebied van Allévo is de Oosterschelderegio en omvat de gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Met circa 1.600 medewerkers bedient de organisatie jaarlijks 3.700 cliënten.

Momenteel wordt door de projectleider de Eindrapportage opgesteld en besproken in de Projectorganisatie. Hierna zal het managementteam besluiten tot het wel of niet voortzetten van beeldbellen in Zorg Thuis en/ of camerabewaking in de nachtzorg. Ook wordt bekeken of de pilot in Thuisbegeleiding effect heeft.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg