invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wijkgericht werken: Wijkzuster 3.0

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De wijkzuster 3.0 is een succesverhaal over een burgerinitiatief in West-Brabant. En is het antwoord op de komende transities. De wijkzuster is de uitgelezen regisseur op klantniveau, ongeacht waar de knip wordt gelegd tussen de verschillende financieringsstromen. Die knip is er immers nu ook al: tussen zorg en welzijn, tussen huishoudelijke zorg en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-zorg. De wijkzuster zorgt ervoor, dat de klant daar geen last van heeft.

In 2010 zijn de eerste twee wijkzusters gestart in het dorp Fijnaart en in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Dit gebeurt op initiatief en onder regie van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, een onafhankelijke burgerorganisatie. De uitvoering is in handen van Surplus en nog twee andere zorgorganisaties. Op dit moment zijn er 36 wijkzuster actief in West- en Midden-Brabant.

De wijkzuster anno 2013 is een wijkverpleegkundige, een generalist met een integrale functie. De wijkzuster levert zelf zorg, stemt af met de klant, bouwt het netwerk om de klant, coacht het zorgteam, is lid van het sociale wijkteam. De wijkzuster 3.0 is de spin in het web van wonen, welzijn en zorg. Zij werkt vraaggestuurd en onafhankelijk. De burger voert zelf de regie. Hij bepaalt wie welke ondersteuning en dienst verleent. Met het Kruiswerk Keurmerk heeft de Kruisvereniging een instrument in handen om te toetsen of er ook vraaggestuurd gewerkt wordt.

De wijkzuster 3.0. werkt vanuit de eigen kracht van de klant. Daar waar nodig doet zij een beroep op het netwerk van de burger, of helpt een netwerk om de burger heen bouwen. Informele zorg en algemene voorzieningen zijn de volgende stap. Professionele ondersteuning en zorg worden pas daarna ingezet, zo kort als kan en zo lang als moet.

De wijkzuster 3.0 kent het netwerk in de wijk, huisartsen en specialisten. Waar het kan consulteert ze die, waar het moet zorgt ze voor een warme doorverwijzing of overdracht. Want hoe minder verschillende gezichten over de vloer, hoe prettiger voor de klant.

De wijkzuster is integraal onderdeel van een zorgteam. In de huidige concurrende zorgmarkt kan dat niet anders. Om het zorgteam, bestaande uit medewerkers van niveau 2 tot en met 5, te kunnen coachen en regisseren is nabijheid nodig. Apart gepositioneerd, krijg je een wijkzuster op afstand. Wie afstand organiseert, krijgt dat ook. Dan wordt de wijkzuster een makelaar, een extra gezicht voor de klant, een nieuw CIZ-je.

De wijkzuster 3.0 daarentegen is het bindmiddel in de wijk, de olie, het cement. Zij is het antwoord op de uitdagingen in de zorg.

NB Waar wijkzuster staat, kan ook wijkbroeder gelezen worden

Blog door Cecile Dierick, projectleider 'Wijkzuster terug' bij Surplus


Meer weten

Deze blog maakt deel uit van de estafetteblog 'Wijkgericht werken'. Schrijvers van de blogs delen vanuit verschillende functies en organisaties hun visie op dit onderwerp. Lees ook de volgende blogs:

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg