invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wijkgericht werken: Zorg in de wijk, filevorming of gepast gebruik?

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vol verwachting klopte ons hart. En daar was hij dan: de brief herziening Langdurige zorg. Veel was al bekend, dus verrassend was het niet, maar de brief gaf eindelijk duidelijkheid en een heldere opdracht. Gemeenten worden gestimuleerd sociale (wijk) teams in te zetten en de zorgverzekeraar krijgt de verantwoordelijkheid voor de inzet van wijkverpleegkundigen. Het wordt nog druk in de wijk. Want er lopen ook nu al zorgverleners rond zoals de (geïntegreerde) 1ste lijn zorgverleners, casemanagers, (f)actteams.

Een slechte zaak? Nee, niet zolang het cliëntbelang, de nieuwe manier van werken (meer zelf/netwerk, minder professional) en het langere zelfstandig thuis kunnen blijven voorop staan. Maar een overkill aan/overlap van hulpverleners ligt wel op de loer. Denkend aan het sociaal domein lopen daar onder andere welzijnswerkers, ouderenadviseurs, consulenten en verzorgenden rond. Vanuit het zorgdomein worden de wijkverpleegkundige, de casemanager, de praktijkondersteuner en gespecialiseerd verpleegkundige ingezet. Zinvol en allemaal met een iets ander takenpakket en functieomschrijvingen, maar zelfs voor iemand die werkzaam is in de zorgsector, zijn de verschillen niet altijd even duidelijk, laat staan voor de cliënt. En natuurlijk staat bij een ieder het cliëntbelang voorop maar de profilering en het voortbestaan van de eigen beroepsgroep is vaak een even belangrijke factor die wat betreft de wijkinzet niet mag worden onderschat. Niets menselijks is ons vreemd.

En dan heb ik het nog niet gehad over de cliënt bij wie deze ondersteuners over de vloer gaan komen. Met de één het (keuken)tafel gesprek, met de ander een formele intake en de volgende komt voor een preventief huisbezoek. En dan verwachten we nog dat de cliënt, dan wel diens netwerk, de regie houdt. Ik zou niet graag in hun schoenen staan.
Natuurlijk is dit iet wat gechargeerd. Maar 2 kapiteins op een schip werkt niet, 2 financiers/regisseurs in de wijk wel? 

Het hoeft geen probleem te zijn. Het kan zelfs positief uitwerken en wederzijds inspirerend zijn als beide regisseurs meer met elkaar samenwerken, afstemmen, elkaars meerwaarde en expertise erkennen en de verantwoordelijkheid nemen. En niet de verantwoordelijkheid en regie afschuiven op de cliënt of professional. Deze laatsten moeten geen last hebben, eigenlijk zelfs geen weet hebben, van deze dubbele regisseursfunctie. Het risico van 2 regisseurs is ook door staatssecretaris van Rijn onderkend. Een formele afstemming tussen beiden, eventueel wettelijk vastgelegd (?), moet de oplossing bieden. Dat is geen oplossing.

Ja, een geformaliseerde oplossing die past bij een conflictsituatie. Maar zover zijn we nog niet en zover moeten we het ook vooral niet laten komen. Onderken de gezamenlijke verantwoordelijkheid, onderken het individueel belang van beide partijen (commercieel dan wel politiek) daarin en trek samen op in de wijkgerichte zorg. Vermijd domein- en 'rechten en plichten' discussies, stap over de eigen schaduw en zorg gezamenlijk voor een afgestemde aanpak in de wijk. Met 1 visie, 1 werkwijze en voor de complexe cliënten soms met 1 budget.
Laten we als financiers/regisseurs de gezamenlijke kaders scheppen en de invulling aan cliënten en professionals overlaten. Laten we van wijkgericht werken een succes maken. Als we dat als financiers/regisseurs al niet kunnen hoe kunnen we dan verwachten dat aanbieders en cliënten dat wel voor ons gaan doen?!

Blog door: Anneke Augustinus, Manager care bij Zorg en Zekerheid

Meer weten

Deze blog maakt deel uit van de estafetteblog 'Wijkgericht werken'. Schrijvers van de blogs delen vanuit verschillende functies en organisaties hun visie op dit onderwerp. Lees ook de volgende blogs:

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg