invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Resultaatfinanciering voor een schoon huis

Gepubliceerd op:

Huishoudelijke ondersteuning op basis van resultaatfinanciering: de Sociale Dienst Drechtsteden bespaart sinds de start op 1 januari 2013 op de kosten huishoudelijk hulp zonder dat de kwaliteit van het beoogde resultaat achteruit gaat.

Met een nieuwe financieringssystematiek laat de Sociale Dienst Drechtsteden zien hoe het anders kan, door niet meer te indiceren op uren maar op een ‘schoon huis’. De zorgleverancier is vervolgens verantwoordelijk voor de realisatie.

Lees de blog van Frank Sampers, operationeel manager Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kantoor.

Uitgaan van eigen kracht, gemeente als regisseur en lagere kosten

De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale uitvoeringsorganisatie voor gemeente Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Met de invoering van de Wmo in 2007 werden gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van huishoudelijk hulp. Een nieuwe werkwijze kwam pas een aantal jaren later, onder andere met de introductie van ‘De Kanteling’. In 2011 heeft de Sociale Dienst Drechtsteden onderzocht hoe ze echt ‘gekanteld’ konden werken, aldus Hoofd Zorg van de Sociale Dienst Drechtsteden Alex Buchinhoren. Uitgaan van eigen kracht, gemeente als regisseur en lagere kosten waren de belangrijkste pijlers voor Alex Buchinhoren en de Sociale Dienst Drechtsteden.

‘Schoon huis’ bij alle klanten

In samenwerking met zorgleveranciers is een systeem ontwikkeld waarbij niet de uren maar het resultaat centraal staat. Op 1 januari 2013 is de Sociale Dienst Drechtsteden gestart met resultaatfinanciering in de Wmo. Samen met de 20 zorgleveranciers zorgt de Sociale Dienst Drechtsteden voor een ‘schoon huis’ bij alle klanten.

Met resultaatfinanciering indiceren ze niet meer op basis van uren, maar wordt door de Sociale Dienst Drechtsteden een indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning of Huishoudelijke Ondersteuning + afgegeven. Per zorgperiode kan door leveranciers een vast periodebedrag worden geïncasseerd voor levering van Huishoudelijke Ondersteuning (+) per klant. De financiering van de huishoudelijke hulp gaat uit van gemiddeld 2,5 uur per klant. Dat is een half uur minder dan het oorspronkelijke gemiddelde omdat de leveranciers en de Sociale Dienst Drechtsteden ervan uitgaan dat er een efficiëntieslag te behalen is.

Een voorwaarde is dat zorgleveranciers conform het ondersteuningsplan en in overeenstemming met de klant ondersteuning bieden. Niet tevreden? De klant heeft de mogelijkheid om eenvoudig te wisselen tussen leveranciers. Zorgleveranciers worden hiermee aangespoord om in minder uur de nodige ondersteuning te bieden.

Technische metingen voor waarborgen kwaliteit ondersteuning

Om de kwaliteit van ondersteuning te waarborgen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden vergaande kwaliteitscontroles ingericht in samenwerking met het Wmo kantoor. Bij het uitvoeren van kwaliteitsmetingen wordt het ondersteuningsplan als uitgangspunt genomen. Het Wmo kantoor controleert de frequentie van levering, klantbeleving en voert technische kwaliteitsmetingen uit. De technische kwaliteitsmeting is een controle op een schoon huis bij de klant. Deze meting is gebaseerd op het kwaliteitmeetsysteem van de Vereniging Schoonmaak Research, een onafhankelijk platform waar een objectieve Nederlandse Norm (NEN) leidend is. Verder ondersteunt het Wmo kantoor de Sociale Dienst Drechtsteden bij het administratieve proces rondom resultaatfinanciering vanaf het afgeven van een indicatie. Via het real-time Wmo Dashboard krijgt de Sociale Dienst Drechtsteden inzicht in de kosten en kwaliteit.

Kwaliteit en klanttevredenheid onverminderd hoog

Ondanks de dalende trend in uitgaven voor huishoudelijke hulp blijft de kwaliteit hoog. De klanttevredenheid over de leveranciers en de uitvoering van de hulp is goed, gemiddeld bijna een 8,0. Uit de technische kwaliteitsmetingen komt een gemiddelde van 7,4. Bij de speciaal ingerichte helpdesk kunnen klanten en leveranciers met hun vragen en klachten terecht.

De meeste vragen van klanten bij de helpdesk hebben betrekking op het werken op basis van resultaat in plaats van uren. Mensen zijn toch gewend dat een hulp een bepaald aantal uur komt. Nu gaat het om het resultaat, het aantal uur dat hieraan besteed wordt is niet meer relevant. Medio 2013 is de helft van alle cliënten overgezet naar een Huishoudelijke Ondersteuning (+) indicatie. Het streven is om voor het einde van het jaar alle cliënten overgezet te hebben naar het nieuwe systeem.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Alex Buchinhoren, Hoofd Zorg van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Blog door Frank Sampers, operationeel manager Wmo kantoor

Bron: Wmo kantoor

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg