invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Blogreeks Profila Zorg - Wilma Pols: Elkaar versterken

Gepubliceerd op:

Profila Zorg wil zich als VG-organisatie ‘profileren’ door het leveren van de beste zorg en begeleiding op evangelische grondslag. De vraag van de klant staat centraal en is leidend voor de inrichting van de organisatie. In een blogreeks geeft Profila Zorg een kijkje in de keuken tijdens het mooie verandertraject dat zij met In voor zorg! doorlopen. Wilma Pols, teamleider Ambulant bij Profila Zorg, is de negende in deze reeks en blogt over elkaar versterken binnen de nieuwe zorgteams.

'Eigenlijk zijn we met twee transities bezig: de nieuwe zorgteams én de transitie in het sociale domein, van AWBZ-zorg naar Wmo dus. Die tweede transitie is nog in volle gang en minder concreet, dan de nieuwe zorgteams omdat 2015 nog een overgangsjaar is. Maar er zijn al wel veel meer contacten met gemeenten en wijkteams.

Stichting Timon

De Wmo biedt meer kans dan contacten met gemeenten alleen. We zoeken ook de samenwerking met andere organisaties, zoals de stichting Timon. Die stichting helpt jongeren. Sommigen van hen hebben een licht verstandelijke beperking. En daar zijn wij dan weer goed in. Zo helpen we nu samen tienermoeders op weg. Timon doet het opvoedingsvraagstuk, wij helpen de jonge moeders om te gaan met hun beperking. Zo versterken we elkaar.

Vraagbaak

Bij de transitie binnen Profila Zorg draait het om eigen kracht en eigen regie. Dat zijn sleutelwoorden in de nieuwe zorgteams. In de ambulante teams is dat geen enorme omslag, omdat ambulant werken al van zichzelf veel eigen regie en eigen kracht vraagt. Maar toch. Werken met teamrollen is ook voor ambulante teams nieuw. De teamrol ‘cliënt’ en de teamrol ‘personeel’ vergen bijvoorbeeld veel van de teamleden die dit op zich nemen. Bij dit alles blijf ik als teamleider een soort van vraagbaak.

Geen probleem onoplosbaar

Wat ik als teamleider merk van de nieuwe koers? Soms heb ik een idee over de verdeling van cliënten, maar het team heeft dan een ander idee dat eigenlijk beter is. Dan merk je dat dingen anders gaan dan wanneer ik het zelf voor het zeggen zou hebben. Het is uitstekend zoals het nu gaat. Hier in de omgeving Rotterdam hebben we al vijftig cliënten. Ik ken ze lang niet allemaal. Teamleden kennen ze veel beter.
Ander voorbeeld: een kerstdiner waarbij ook ouderen uit de buurt worden uitgenodigd. Een teamlid had direct ideeën over hoe we dit kunnen organiseren. Perfect. Gaan we doen.

Niet dat we alles nu goed doen hoor. Wie heeft straks het totale overzicht over wat teams doen en hoe signaleer je of een team niet overbelast raakt? Met mini-events wisselen we dit soort vragen en oplossingen uit. Niet alle vragen leiden direct tot passende oplossingen. Toch komt het ook dan in orde. Waar het om gaat, is dat we de wil hebben om elkaar te versterken. Op die basis is geen probleem onoplosbaar.'

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg