invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

'Hart aan het werk': De teammanager

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

‘Vanuit de behoefte om maatschappelijk betrokken werk te doen, heb ik twee jaar geleden gekozen voor deze baan. Die voldoet ook aan de verwachtingen die ik toen had, we willen er echt voor de cliënt zijn. Wel merk ik dat het soms moeilijk is voor de mensen die de zorg verlenen om de tijd vrij te maken die zij willen voor de cliënten. Volgens de indicatie krijgen ze maar x minuten de tijd per cliënt.

De medewerkers werken met hun hart en ze werken er hard voor. 'Hart voor ’t werk' is gestart om die t meer te benadrukken. Het is een manier om bewustwording te creëren over het zo optimaal mogelijk gebruiken van de tijd die ze per cliënt hebben. Die tijd kun je niet veranderen, de manier waarop je er invulling aan geeft wel. Die cliënt wil graag een praatje. Heb je vijf minuten over, gebruik die tijd dan dus daarvoor. En je kunt de cliënt ook stimuleren om dingen zelf te doen, zelf ’s ochtends zijn eigen boterham klaarmaken bijvoorbeeld. Dat willen de meesten ook wel, maar ze zijn soms zo geïnstitutionaliseerd dat ze zich niet realiseren dat ze die eigen regie kunnen nemen. Sommige medewerkers vinden het in het begin wel moeilijk om dit van cliënten te vragen, vooral de 'oudgedienden' moet je soms echt het zorggedrag afleren. Maar tegelijkertijd weten ze ook wel dat dit beter is, en dat het niet doenlijk is om alles voor alle cliënten te blijven doen. En als je dit als teammanager vanuit het perspectief van de cliënt onder woorden brengt, dan blijkt de veranderbereidheid ook al snel groot.’

Renaldo van Kallen, teammanager locatie Zuylenstede

Hart aan 't werk

In de transitie worden alle medewerkers van Vecht en IJssel betrokken en zij worden allen gezien als professionals. Zij worden ondersteund bij het nemen van meer zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Door open dialoog, oplossingsgerichte gesprekken met alle betrokkenen wordt onderzocht op welke onderdelen extra ondersteuning gewenst is. Door ook ‘onder water’ te kijken, wordt bewerkstelligd dat er nog meer vanuit het hart gewerkt wordt en dat de energie om te veranderen niet alleen op gang komt, maar ook blijft stromen.

Meer weten


 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg