invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Domotica in de zorg - visie op zorg met technologie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Redmax-adviseur Daan Koot schrijft een serie blogs over domotica in de Zorg. In zijn eerste blog benadrukte Koot het belang van een ‘domotica-plan’. In dit derde blog zet hij uiteen hoe dit plan, vanuit de zorginstelling gemaakt, domotica onderdeel laat zijn van het zorgproces.

Daan Koot is projectleider, ICT-architect en beoordeelt creatieve ideeën op technologische haalbaarheid. Hij werkt sinds jaren veel in de zorgsector.

Koot beargumenteerd:

‘Veel projecten worden echter geïnitieerd vanuit een technologische mogelijkheid en niet op basis van zorginhoudelijke overwegingen. Dat is het verkeerde vertrekpunt voor de succesvolle en langdurige invoering van technologie in het algemeen en domotica in het bijzonder. De in te zetten domotica, het doel daarvan, de duur en de gemaakte risicoanalyse voor de individuele cliënt moeten namelijk standaard in zorgplannen worden opgenomen. Binnen de zorgplansystematiek moet een risicoanalyse en risicobeheersing onderdeel uitmaken van het individuele zorgplan van patiënten of cliënten, waarbij domotica onderdeel van de zorgverlening uitmaken.’

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg