invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Domotica in de zorg: inleiding

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Redmax-adviseur Daan Koot schrijft een serie blogs over domotica in de Zorg. In het eerste blog schetst Koot de vele mogelijkheden. Hij staat stil bij een aantal randvoorwaarden en breekt een lans voor het opnemen van de doelstellingen van technische mogelijkheden in de zorgplannen.

Daan Koot is projectleider, ICT-architect en beoordeelt creatieve ideeën op technologische haalbaarheid. Hij werkt sinds jaren veel in de zorgsector.

Koot stelt in zijn blog:

'Toch is het in acht nemen van een aantal randvoorwaarden noodzakelijk om domotica veilig en succesvol te implementeren. Instellingen moeten oog hebben voor technologische oplossingen die passen bij het zorgaanbod. Oplossingen die niet passen bij de doelgroep of de zorgverleners zullen niet werken. Allereerst kan de visie op zorg een handvat bieden bij het kiezen van geschikte zorgondersteunende systemen. Ten tweede is een risicoanalyse belangrijk bij de aanschaf van domotica. De toepasbare technologieën worden steeds complexer. Beoordeling of de technische infrastructuur en de systemen zelf geschikt zijn voor het doel kunnen de risico’s beperken.

Ook zal gekeken moeten worden naar de faalkans, de aanpasbaarheid van de zorgprocessen en moet aandacht worden besteed aan training van en communicatie naar de gebruikers van de domotica-oplossing (medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers). Uiteindelijk hoort bij een geslaagd gebruik van domotica een goede evaluatie, zowel op cliëntniveau als op systeemniveau. In zorgplannen moet opgenomen worden welke technologie voor welke cliënt met welk doel wordt ingezet. Zo is evaluatie van nut en noodzaak van domotica voor de individuele cliënt mogelijk.'

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg