invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De succesformule voor scheiden wonen en zorg

Gepubliceerd op:

Gerard Thaens (TUIM) en Jeroen Hermus (CBRE) zijn adviseurs zorgvastgoed. In een blog schrijven zij over trends en ontwikkelingen rondom voorzieningen voor woonzorg.

De groei van particuliere woonzorgvoorzieningen neemt explosief toe, zo blijkt uit onze recent uitgevoerde inventarisatie: op weg naar het nieuwe zorgen. Begin deze eeuw waren er circa 50 locaties operationeel, eind 2014 zijn het er al ruim 150. Dit betekent een verdrievoudiging waarbij de groei met name in de laatste 5 jaar heeft plaatsgevonden. Met het openen van deze locaties zie je dat er meer maatwerk in de zorgsector is gekomen. Er is meer keuzevrijheid, prijsbewustheid en diversiteit.

Verhoudingen

Niet voor niets zien wij de afgelopen  jaren een kentering in de seniorenmarkt. De verhoudingen tussen vraag en aanbod zijn veranderd. De komende jaren zal de klant nog meer gaan kiezen. De vraag naar het traditionele verpleeghuis dat onvoldoende inspeelt op de behoefte van de consument zal structureel verminderen. De klant bepaalt meer, is kritischer en bewuster geworden. Door de verhoging van de eigen bijdragen wil men ook meer ‘boter bij de vis’. Uit de stormachtige groei van particuliere woonzorgvoorzieningen blijkt bovendien dat een steeds groter wordende groep senioren kwaliteit willen en kúnnen betalen.

Ontwikkelingen

Deze trends en ontwikkelingen gaan zich ongetwijfeld voortzetten. Ondanks de politiek-maatschappelijke discussies over de tweedeling zijn er ook concepten die inspelen op de behoeften van mensen met een smallere beurs. Deze concepten zijn vaak efficiënt georganiseerd; flexibele medewerkers, weinig overhead en klantgericht. Net als de hoogte van de eigen bijdragen zijn ook de verschillende verschijningsvormen zeer divers. Zo worden er nieuwbouwcomplexen opgeleverd maar vinden er ook herontwikkelingen plaats.

Door al deze ontwikkelingen zal de leegstand in het reguliere aanbod toenemen. Dit in contrast met de rap toenemende zorgbehoefte in Nederland. De aanbieders die het beste inspelen op de woonwensen van de senior gaan de markt domineren. Dat biedt kansen voor zowel zorgondernemers, dienstverleners als voor bouwers én investeerders. En natuurlijk liggen er ook voor de reguliere sector volop kansen. Mits zij zichzelf opnieuw durven uit te vinden.

Gerard Thaens en Jeroen Hermus

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg