invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Ingrid Windmeijer, bestuurder van Careyn, over Zelfsturing en HRM

Gepubliceerd op:

Nieuw woord geleerd vandaag: ik had een dagmerrie. Zat ik eerst nog rustig aan de koffie thuis, binnen 5 minuten zat ik foeterend en balend en me schamend in de auto op weg naar Nieuwegein. De workshops die ik op dinsdag 21 april in mijn agenda had staan, zouden al over een kwartier beginnen, VANDAAG op 20 april! Ik griste mijn gitaar mee, en stapte in de verkeerde schoenen. En in de auto bedacht ik wat ik zou gaan zeggen. Daar had ik al over na lopen denken de afgelopen week, maar ik zou het die middag pas in een presentatie vatten.

In 3 kwartier was ik in Nieuwegein en de eerste workshop had geheel zelfsturend plaatsgevonden. Geweldig wat er werd gedeeld  aan ervaringen en hoe open men stond voor elkaar. De tweede en de derde workshop mocht ik kort inleiden en daarna gingen we in dialoog. Ik bood mijn excuses aan dat ik geen presentatie had en begon te vertellen, recht uit mijn hart. Puttend uit mijn  ervaringen als procesbegeleider en bestuurder. Ik probeer het nu weer op te diepen, voor het verslag….maar dat lukt me natuurlijk niet, dus ik ga nu weer improviseren….wat kan ik zoal gezegd hebben….

Over professionele regie

Zelfsturing is helemaal niet waar het om draait: het gaat over regie bij de cliënt en de zijnen en dat we als zorgverleners daarbij aansluiten. Om daar bij te kunnen aansluiten MOETEN professionals de ruimte hebben om samen met DEZE mens en de zijnen afspraken te maken over het delen van de zorg. Dus ik praat liever over ruimte voor vakmanschap en/of dat de professionals de REGIE over de zorgorganisatie moeten hebben. Zaken die met management te maken hebben en niks met zorg of organiseren van zorg, moeten vooral niet in het team terecht komen, omdat ze dan geen tijd meer hebben voor zorg. Daarvoor zou een klein servicebureau moeten worden ingericht om de teams optimaal te faciliteren en om zaken weg te houden (hitteschild).

Over operationele leiding

Directe leiding, in de vorm van teamleiders of teamcoördinatoren, zijn vaak een belemmering om tot professionele regie op de zorgorganisatie te komen.  Slechte teams hebben vaak slechte leiders. Vaak zijn het “slechtleiders” die leed toevoegen aan teams/ medewerkers, door ze klein te houden of klein te denken. Door bijvoorbeeld negatief of neerbuigend over de medewerkers te praten. Slechtmanagers verstevigen hun eigen positie door afhankelijkheid te creëren.

Soms tref je goede managers aan, die bezig zijn om zich overbodig te maken en die vanuit vertrouwen teams en professionals de mogelijkheid geven te excelleren. “Goedmanagers” kunnen een ander laten schitteren en daarvan meegenieten. Zij hebben een positieve, coachende houding. Het zijn altijd de teams van dit soort type leiders die zich als eerste aanmelden als experimentteam.

In de transitie naar professionele regie zullen operationele managers verdwijnen en zullen ze vervangen worden door coaches, die teams op verzoek helpen om dilemma’s op te lossen.

Over de transitie en de kunst van het verleiden

Belangrijke spelregel als je wilt kantelen naar professionele regie, is dat je de verandering CONGRUENT inricht naar het te behalen resultaat. Dus niet opleggen maar VERLEIDEN….Als bestuurder bij Careyn heb ik eerst een afvaardiging van 70 medewerkers uit alle gremia van de organisatie uitgenodigd voor een visieochtend. Daarin legde ik namens de RvB de stip op de horizon uit en werden we geïnspireerd door ervaringsverhalen uit Zorgaccent en Amstelring. Op basis van rondetafelgesprekken werd het committment aan de verandering duidelijk en na de visiebijeenkomst werd een plan van aanpak gemaakt.

Ik vroeg de deelnemers om mij uit te nodigen op hun afdeling, locatie, wijk als ze dachten dat collega’s óók geïnteresseerd zouden zijn in de visie. En daar is veel gebruik van gemaakt.  Op heel veel plaatsen van de organisatie heb ik het verhaal verteld, waar we naar toe willen: hele goede zorg, geleverd door hele goede teams, binnen de (krimpende)  budgetten.

In alle bijeenkomsten nodigde ik teams uit om zich aan te melden voor pilots als ze voldeden aan vier criteria: Niet groter dan 15 personen, formatie op orde, geen verzuim, besluit voor deelname was genomen op basis van consensus. In een paar maanden tijd hebben zich zo’n 30 teams gemeld.

Zie je dat ik steeds het initiatief leg bij de teams? Congruent aan dat wat we beogen met de transitie: eigen regie. Het OPLEGGEN van de regie werkt namelijk NIET omdat dat een tegenstrijdige aanpak is. Tegenstrijdig aan het beoogde doel.

Over HRM en professionele regie

Elke ondersteunende dienst moet zichzelf zoveel  als mogelijk is overbodig maken. In tijden van bezuiniging moet zoveel mogelijk geld naar de zorg. Moderne ICT technieken vervangen deels de stafwerkzaamheden. In de transitie is het zaak dat HRM zich verplaatst in het primaire proces en er achter komt of er behoefte is aan HRM ondersteuning en zo ja, wat men dan nodig heeft om het werk te vergemakkelijken. Daarbij kan het van grote waarde zijn als HRM ‘ers verder kijken bij andere organisaties naar verbeteringen die het primaire proces ten goede komen. Met name de selfservice modules voor medewerkers waarin men, naast het arbeidscontract en de declaraties, ook de diploma’s en de BIG registraties bijhoudt en waarin de mutaties eenvoudig kunnen worden gedaan, bieden veel gemak. Zeker als er niet een nieuw scherm voor hoeft te worden geopend, maar het in de zorgmodules is ingebouwd.

Bij organisaties die al ver zijn, zie je dat HRM nodig blijft in verband met: arbeidscontracten, - conflicten,  beroepsopleidingen/ praktijkbegeleiding,  e-learning en innovatie. Dat vormgeven in samenspraak met de teams blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst: niet langer denken we voor professionals, maar MET professionals, om hun praktijken te goed mogelijk te ondersteunen….Dat is wellicht even wennen…..

Troost

Op het eind van de ochtend zong ik het lied “troost” geschreven door Harry van den Berghe. Om de schrik van de start van de ochtend goed te maken. En toen was alles weer helemaal goed. FIJN.

Als je het lied nog eens wilt horen: het staat op de prachtige CD “Dansen in de Regen”, te bestellen via www.onyxmuziek.nl. Je kunt Harry trouwens ook uitnodigen om op een conferentie te komen spelen.

Door: Ingrid Windmeijer, bestuurder van Careyn

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg