invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Groenhuysen: De rol van de teamcoach bij zelfregulerende teams

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Stichting Groenhuysen voerde de afgelopen jaren grote organisatorische veranderingen door. Van een sterk hiërarchische organisatie transformeert Groenhuysen naar een organisatie die de mens centraal zet. Zelfregulerende teams vormen de basis. Coaches begeleiden de teams. Tegelijkertijd kiest de organisatie er bewust voor het management in stand te houden. Wat betekent dat voor de driehoek team-coach-manager? Esther van Dooren, teamcoach bij Heerma State, Stichting Groenhuysen, blogt erover.

‘In het eerste jaar merkte ik dat de driehoek team-coach-manager nog niet zo sterk was. Dit kwam vooral doordat de regiegroep nog door een extern bureau werd begeleid, wat ook passend was in die periode. Nu is dat anders en zijn we echt op elkaar aangewezen. Met als gevolg dat we elkaar gemakkelijker opzoeken en dichter bij elkaar blijven in de driehoek. Dat is een mooie ontwikkeling.’

Rood en blauw teamcoachbenadering

‘Het eerste jaar hebben we veel aandacht besteed aan de rode of zachte en mensgerichte kant van het teamproces: hoe gaan we met elkaar om. We zijn bijvoorbeeld gestart met in totaal 6 communicatie- en onderhandelingstrainingen. Daarin kwamen basiscommunicatievaardigheden, feedback geven, het houden van een zelfregulerend werkoverleg – oftewel zonder manager toch effectief zijn – en onderhandelen aan de orde. Onderhandelen was weer opgesplitst in onderhandelen met elkaar en met cliënten en familie. Daarmee hebben we een mooie basis gelegd. Naast deze trainingen zijn teams begeleid in maandelijkse teamcoachbijeenkomsten. Nu komt de blauwe of harde en procesgerichte kant meer naar voren. Door de combinatie van de blauwe en rode coachbenadering ontstaat er een geweldige dynamiek in de teams en zien we mooie ontwikkelingen. En daar gaat zelfregulering over.’

Sterktes

‘Als coach probeer ik binnen de driehoek te verbinden op sterktes of kwaliteiten. Stel dat een team vragen heeft. Als procesbegeleider kan ik daarop niet inhoudelijk antwoorden, daarvoor heb ik de manager nodig. Het is mooi als de manager dan even kan aansluiten bij een teamoverleg. Als de verbinding sterk is, kun je dat gemakkelijker vragen. Soms probeert een team van mij als coach een antwoord te krijgen én van de manager, om vervolgens de verschillen te meten. Ook dan is het fijn als de driehoek sterk is en je op de hoogte bent van wat er speelt. Dan spreek je dezelfde taal. Daar staat of valt de ontwikkeling mee.’

Bewoner in beeld

‘Vooral in het eerste jaar waren de teams zo druk met zelfregulering dat het lastig was om de bewoner in beeld te houden. Daarom vraag ik continu of de bewoner baat heeft bij de dingen die een team doet. Planetree is daarbij een mooi middel. Sinds we dit jaar meer bezig zijn met de blauwe kant, dus het proces, is het gemakkelijker om de bewoner naar voren te halen. De doelen uit het organisatiejaarplan en het locatieplan koppelen we aan Planetree en vertalen we naar het teamplan. Zo creëren we duidelijkheid en dat is belangrijk. Want daarmee maken we het doel concreet. Het uiteindelijke doel is natuurlijk excellente zorg. Maar we zitten nog in de voorfase. En dat is ook niet zo gek, want voor een ontwikkeling als deze heb je zeker 5 jaar nodig.’

Veiligheid en vertrouwen

‘Tegelijkertijd zie ik ook de verbinding met de manager verbeteren. Onlangs heb ik bijvoorbeeld met manager Karin Ernest en zorgcoördinator Hanneke van Eekelen zitten brainstormen over een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Een POP beschrijft de bijdrage van het individu aan het teamplan. Ik vind het erg mooi om in teamcoaching de kwaliteiten van het individu naar boven te brengen. En het is fijn als je binnen de driehoek daarover kunt sparren, in veiligheid en vertrouwen. Dat vind ik heel belangrijk. Daarnaast spar ik vaak met de andere coaches van Groenhuysen. Dat levert heel veel op. We horen wat de knelpunten zijn en wat goed gaat. We maken gebruik van elkaars ervaringen. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.’

Blog door Esther van Dooren, teamcoach bij Heerma State, Stichting Groenhuysen

Meer weten

Meer weten over de driehoek team-coach-manager? Ook manager Karin Ernest en zorgcoördinator Hanneke van Eekelen reflecteren op hun positie in de driehoek:

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg