invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Gelijkwaardigheid van professionals belangrijk uitgangspunt in verandertraject

Gepubliceerd op:

Birkhoven Zorggoed verkeert middenin het proces van ontwikkeling naar zelfsturende teams. Vanzelfsprekend moeten hierbij de woonzorgteams in positie gebracht worden, maar het proces vraagt ook om herpositionering van de behandelaars. Zij moeten een andere rol pakken en ze dienen zich daarbij bewust te zijn van het feit dat hun positie gelijkwaardig is aan die van de woonzorgteams.

Omgekeerd moeten de woonzorgteams leren zich gelijkwaardig te voelen aan de behandelaars. Beide partijen beschikken over specifieke kennis waarmee ze de andere partij kunnen versterken, in het belang van de kwaliteit van multidisciplinaire samenwerking, en beide partijen vervullen een even belangrijke rol in dit proces. Ze hebben verschillende opleidingsniveaus maar dat doet hier niets aan af. Wat hen nu nog in de weg staat om elkaar maximaal te versterken in het belang van de zorg voor de cliënt, is het feit dat ze vaak nog verschillende talen spreken.

Een - nog te ontwikkelen - instrument dat we kunnen gebruiken om dit te veranderen is de jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling van de individuele behandelaars, door een vertegenwoordiging van desbetreffende woonzorgteams en cliënten (vertegenwoordigers) en door vakgenoten als het gaat om de vakinhoudelijke bekwaamheid. De beoordelingsformulieren van de woonzorgteams en de cliënten hebben een vast  format en worden na het invullen verstrekt aan desbetreffende behandelaar en de manager behandeldienst. Deze formulieren en het verslag van de beoordeling door vakgenoten wordt meegenomen in het jaarlijks leergesprek met de behandelaar door de manager behandeldienst.

Een ander aspect van het verandertraject vormt het jaarlijks overleg tussen de manager zorg en welzijn en de manager behandeldienst, die kaders stellen voor de kwantitatieve inzet per zorgvorm/woonzorglocatie en voor de kernrollen van de behandelprofessionals. Dit gebeurt op basis van een gedurende het jaar te houden breed zorgbehandelbeleidsoverleg per zorgvorm, met afgevaardigden van de betrokken zorg- en behandelprofessionals. Hierin komen visie, actuele ontwikkelingen en inzichten aan de orde. Het overleg leidt tot een richtinggevend kwaliteitskader voor de inhoudelijke en kwantitatieve inzet van de disciplines. Op die manier worden disciplines en zorgteams met elkaar verbonden in samenhangende beleidskeuzes, wordt versnippering van beleid tegengegaan en wordt de kwaliteit van zorg bewaakt.

Kennisoverdracht over en weer is essentieel voor de toevoegende waarde van multidisciplinaire samenwerking. Het desbetreffende woonzorgteam en de aan de woonzorglocatie verbonden behandelprofessionals (S.O.G., paramedicus, psycholoog) bepalen samen welke aanvullende deskundigheid verlangd wordt voor het komende kalenderjaar. Hierbij wordt onder meer de uitkomst van de risicoanalyse gebruikt en ook uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Dit wordt desgewenst voorgelegd aan de opleidingsfunctionaris die op verzoek deze vragen omzet in een leeraanbod. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het woonzorgteam en daarna ter accordering aan de manager zorg en welzijn en de manager behandeldienst. Daarnaast kunnen ad hoc situaties en calamiteiten aanleiding geven tot benodigde aanvullende deskundigheid van het woonzorgteam/behandelaars. Woonzorgteam en behandelprofessionals kunnen hiervoor een ad hoc scholing/instructie overeenkomen.

Hoe we de veranderkundige aanpak nu verder concreet vormgeven en hoe we het contact van de behandelaars met de teams verder gaan begeleiden, gaan we nog invullen. Ons uitgangspunt bij welke verandering dan ook is altijd dat we dingen niet moeilijk vinden, dat zit in de cultuur van onze organisatie. Het is gewoon een kwestie van open in gesprek blijven met elkaar, oplossingsgerichte, pragmatische stappen zetten. Natuurlijk hebben ook wij, net als alle andere organisaties, die bekende stip op de horizon, maar we reageren ook gewoon op wat we onderweg daar naartoe op ons pad tegenkomen. Als weerstand ontstaat tegen de weg die we afleggen, gebeurt dat niet voor niets. Dan moet je uitzoeken waarom dat gebeurt en dat doe je het best door het bespreekbaar te maken en vragen te stellen.

Mijn eigen valkuil hierbij is dat ik soms ongeduldig ben en denk: maar nu gaan we het gewoon dóen hoor. Ik heb echt moeten leren om dit te veranderen, om de verandering waarin we nu zitten veel meer het proces van de medewerkers te laten zijn en dus achterover te leunen en te zien wat er gebeurt. Maar een enkele keer, als ze me heel nadrukkelijk vragen: “Zeg jij het nu maar”, dan doe ik dat ook gewoon. Je moet niet te dogmatisch zijn.

Blog door Geertje Tuin, manager zorg en welzijn Birkhoven Zorggoed Amersfoort

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg