invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Werkconferentie In voor zorg! Naar een waardevolle toekomst

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden.

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan. Op dit moment maken 800.000 mensen gebruik van de Langdurige zorg. En 2,6 miljoen mantelzorgers zetten zich in voor hun kwetsbare naasten.

Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg

De hervormingen van langdurige ondersteuning en zorg zijn nodig omdat de eisen die aan de organisatie van de Langdurige zorg zijn gesteld, veranderen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en niet eenzaam zijn. Zo zal er vaker een beroep worden gedaan op het eigen sociale netwerk van mensen. Indien nodig zijn thuiszorgvoorzieningen via de gemeente beschikbaar. En als het thuis wonen niet meer haalbaar is, dan moet er goede zorg in een instelling zijn waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven.

De kracht van de professional

Er is veel aan het veranderen in de Langdurige zorg. Dit vraagt ook om veranderingen bij de professionals die als zorgverlener of ondersteuner betrokken zijn. Ook management in organisaties, zoals zorgorganisaties, gemeentelijke overheden, zorgverzekeraars en zorgkantoren voeren veranderingen in werkwijze door. Veel van deze veranderingen vragen om een andere rol en andere vaardigheden van professionals. Bij In voor zorg! zijn veel organisaties op een praktische manier actief bezig om in te spelen op een waardevolle toekomst voor professionals én cliënten. Tijdens de werkconferentie van In voor zorg! op 24 juni 2013 kunt u kennis nemen van een groot aantal praktische oplossingen voor verschillende vragen die voortkomen uit de hervormingsagenda Langdurige zorg.

Programma

Het programma van de werkconferentie is als volgt:

 • 8.45 - 9.30 uur Ontvangst en registratie                                    
 • 9.30 - 9.35 uur Plenaire opening onder leiding van dagvoorzitter Lennart Booij
 • 9.35 - 10.00 uur Anne-Mei The over de kracht van de professional
  Antropoloog en jurist Anne-Mei The is hoogleraar Zorg en Dementie bij de Universiteit van Amsterdam (UVA). Zij is bekend door haar boek 'In de wachtkamer van de dood', waarin zij het dagelijks leven op een verpleeghuisafdeling met mensen met een dementie beschrijft. The is sinds 2010 als lector verbonden aan het lectoraat Palliatieve Zorg, Ethiek en Communicatie van hogeschool Windesheim. Daarnaast heeft zij 3 bedrijven in de langdurige zorg: De Werkvloer Centraal, Martha Flora en de Alzheimer Experience
 • 10.00 - 10.45 uur Dialoog met Kees van der Burg, directeur Langdurige zorg; Hendrik Hoeksema, wethouder Zorg en welzijn gemeente Oss,  Sanne van Etten & Judith van Hoof, Surplus
 • 10.45 - 11.15 uur Pauze
 • 11.15 - 12.15 uur Ronde 1
 • 12.15 - 13.15 uur Lunch
 • 13.00 - 14.00 uur Inspiratiespreker
  Arend Ardon (1967) is gepassioneerd veranderkundige. Hij begeleidt veranderingsprocessen op het snijvlak van strategie en implementatie, cultuurverandering en leiderschap. Veranderen met Arend Ardon geeft energie, inspiratie en plezier.
 • 14.00 - 14.15 Wissel
 • 14.15 - 15.15 uur Ronde 2
 • 15.15 - 16.15 uur Borrel

Tijdens het congres zijn er 2 rondes. Per ronde kunt u kiezen voor een presentatie en een dialoogtafel.

Datum en locatie

De werkconferentie vindt plaats op 24 juni 2013 bij Amsterdam RAI (externe link).

Aanmelden

Deelname aan de werkconferentie is kosteloos. Er zal bij de inschrijving voorrang worden verleend aan direct betrokkenen bij de invoering van veranderingen ten gevolge van de hervormingsagenda Langdurige zorg.

Belangrijke mededeling voor organisatieadviseurs
In voor zorg! heeft met het ministerie van VWS afgesproken dat alleen veldpartijen die direct betrokken zijn bij het in hun organisatie invoeren van veranderingen ten gevolge van de hervormingsagenda toegang krijgen tot de werkconferentie. Dat betekent dat In voor zorg! geen organisatieadviseurs toelaat.

 

Meer informatie

Voor meer informatie of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met In voor zorg! per telefoon 030 789 25 10 of per e-mail: info@invoorzorg.nl.
 

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg