invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Informele zorg

jonge vrouw omhelst oudere vrouw

De inzet van informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) is van onschatbare waarde in de langdurige zorg. Want bij het vaststellen van passende zorg zijn de cliënt en zijn sociaal netwerk altijd het uitgangspunt. Het versterken van sociale netwerken is een belangrijk aspect, en mantelzorgers en vrijwilligers spelen hierin in cruciale rol. Voor zorgorganisaties is daarom een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers essentieel. Dit kan onder meer bijdragen aan het ontmedicaliseren van lichte zorgvragen en aan een lagere druk op de reguliere zorgsector.

Samenwerking tussen professionals en informele zorgverleners

Professionals moeten een manier vinden om informele zorgverleners op een voor beide partijen prettige wijze te betrekken bij de zorg. In deze nauwe samenwerking zijn mantelzorgers, vrijwilligers en cliënt gelijkwaardige partners. Dit betekent ook dat professionals voldoende oog moeten hebben voor de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers en vrijwilligers. Zo vervullen zij een belangrijke rol in het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Professionals dienen te beschikken over de hiervoor relevante deskundigheid en vaardigheden.

Wat zijn de grenzen en mogelijkheden in de samenwerking tussen professionals en informele zorgverleners? Hoe faciliteer je goede samenwerking, en bij wie liggen welke taken en verantwoordelijkheden?

Informele zorg en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg