invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cliënt in regie

cliënt met verzorgende

De cliënt in regie is het uitgangspunt en het referentiekader van alle zorgverlening. Wat betekent dit voor professionals en zorgorganisaties? Hoe faciliteer je eigen regie van de cliënt?

Professionals hebben een centrale rol in het (gaan) werken vanuit cliëntregie. Naast de passende competenties en vaardigheden hebben zij hiervoor meer professionele ruimte en een hierop aansluitende organisatiestructuur nodig. De bedrijfsvoering van de organisatie heeft dus een belangrijke faciliterende rol.

Hoe richt u uw organisatie hierop in, zodat de cliënt daadwerkelijk het uitgangspunt is van alle processen en dienstverlening? Hoe verandert de relatie cliënt – professional en welke competenties van medewerkers zijn dan vereist?

Gaan werken vanuit regie van de cliënt heeft invloed op de hele organisatie. Naast de medewerkers in het primaire proces moeten ook het management en de ondersteunende diensten anders (leren) werken. Tegelijkertijd moet de bedrijfsvoering vaak ingrijpend worden aangepast. Deze overgang is een integraal traject waarin alle onderdelen en lagen van de organisatie moeten worden meegenomen.

Wat verstaan wij onder eigen regie?

Voor de regisseursrol van de cliënt in de zorg zijn er veel begrippen, zoals eigen regie, zelfregie of zelfbeschikking. Maar ook zelfredzaamheid, zelfmanagement of cliëntgerichtheid worden in deze context nogal genoemd. Vaak worden termen door elkaar gebruikt terwijl er verschillen zijn in de betekenis. Zo is zelfredzaamheid – het vermogen om bepaalde dingen zelf te doen – niet hetzelfde als zelfregie – het vermogen en de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen over het eigen leven en de zorgverlening.

Wij verstaan het volgende onder …

  • Eigen kracht: het vermogen (kracht, macht, competenties) om over het eigen leven te beschikken.
  • Eigen regie, zelfregie: het zelf nemen van beslissingen over de manier van leven, over het wat, hoe en wanneer van ondersteuning en hulpverlening.
  • Zelfredzaamheid: het vermogen om (bepaalde) dingen zelf te doen, zoals wassen, aankleden, eten. Dit houdt ook in: de mate waarin iemand dingen zelf kan doen, waar nodig met (gedeeltelijke) ondersteuning. 
  • Zelfmanagement: het zelf uitvoeren van zorgtaken of delen ervan door middel van technologische ondersteuning. Dit betreft handelingen waartoe men zonder technologie zelf niet in staat zou zijn en waarvoor anders een zorgprofessional ingeschakeld zou worden.
  • Cliëntgerichtheid: een houding van een professional om de wens of behoefte van de cliënt namens de cliënt zelf in te vullen, op een manier waarop volgens de opvatting van de zorgverlener het beste voldaan wordt aan de vraag van de cliënt.

Cliënt in regie en ...

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg