invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Arkin Jeugd & Gezin: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in de regio Amsterdam. Kinderen en jongeren (0 t/m 23 jaar) komen bij Arkin voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme spectrum stoornis, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen. Arkin Jeugd & Gezin is een nieuw merk binnen Arkin. Verschillende onderdelen van Arkin zijn sinds 2015 allemaal ondergebracht in dit nieuwe merk. Met deze samenvoeging bundelt Arkin de expertise op het gebied van kinder- en jeugd psychiatrie, verslavingszorg, volwassenpsychiatrie en systeemtherapie. Bij Arkin Jeugd & Gezin werken 75 medewerkers (48 fte) die jaarlijks aan 1500 cliënten zorg leveren.

Veranderopgave

Vóór het onstaan van Arkin Jeugd & Gezin in 2015 was de dienstverlening van Arkin voor jeugdigen versnipperd en weinig herkenbaar. De motivatie van medewerkers had sterk geleden onder bezuinigingen en managementwisselingen. De verschillende jeugdafdelingen boekten al enkele jaren minder goede financiële resultaten. Met de komst van de Jeugdwet begin 2015 waarin alle hulp aan jeugdigen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten kwam te liggen, werd het voor Arkin belangrijk om voor kinderen en jongeren en ouders/opvoeders een duidelijke positie in de markt te realiseren. Het In voor zorg-traject was daarom gericht op:

  • De herkenbaarheid en vindbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van Arkin Jeugd & Gezin voor cliënten op zoek naar expertise op het vlak van kind- en jeugdpsychiatrie te vergroten.
  • De motivatie en professionaliteit van medewerkers te verhogen.
  • Financiële basis op orde. Immers alleen zo kun je continuïteit van zorg garanderen en blijven innoveren.

Resultaten

Op verschillende manieren is er in korte tijd hard gewerkt aan het ‘merk’ Arkin Jeugd & Gezin. Cliënten, medewerkers en partners weten nu wat Arkin Jeugd & Gezin te bieden heeft. De missie, visie en strategische keuzes zijn steeds concreet doorvertaald naar het primaire proces. Er is gewerkt aan verbeterde professionaliteit en motivatie in de teams. De financiële indicatoren zijn positief.

De verandering is breed ingezet. Alle medewerkers van Arkin Jeugd & Gezin zijn betrokken bij het traject. Sommigen hebben deelgenomen aan het ontwerpteam waaraan vragen en opdrachten werden voorgelegd. Alle medewerkers hebben de CGT-opleiding gevolgd en alle teams hebben een teamplan opgesteld.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg