invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Presentaties In voor zorg-congres 'Omring: Zorg in verbinding'

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Workshops

 • Veranderen in verbinding (externe link)
  Het In voor zorg-traject van Omring, toegelicht vanuit 3 perspectieven. 54 zorgteams werken inmiddels lokaal en kleinschalig en worden in 2 jaar opgeleid tot zelfsturende, lokale zorgteams. Dit is een proces waarin ook de veranderende eisen aan leiderschap op elk niveau concreet vorm krijgen: directie, managers en persoonlijk leiderschap van medewerkers.
 • Strategische keuzes (externe link)
  De weg naar een duurzame organisatie waarbij iedereen de afgesproken kernwaarden omarmt, is een pad vol dilemma’s. Wanneer kies je voor zelfsturing of voor managen, voor controle of voor sturing op afstand? Hoe waarborg je duurzaamheid? Duurzaamheid zit bij Omring bijvoorbeeld in de keuze om samen te ontwikkelen met alle medewerkers, in een veilige omgeving.
 • Medezeggenschap in ontwikkeling (externe link) 
  Nieuwe organisatievormen vragen een nieuwe benadering van de medezeggenschap. Misschien zelfs wel nieuwe medezeggenschapsvormen. De Ondernemingsraad sluit aan bij de managementstijl van Omring: resultaatgericht en coachend. Omring heeft daarnaast ook Cliëntenraden en een Klankbordgroep in de Thuiszorg.
 • Minutenregistratie (externe link) 
  Regelmatig worden door politieke partijen, instellingen en professionals vragen gesteld over de minutenregistratie in de extramurale zorg. De roep is om de minutenregistratie af te schaffen / anders in te richten om de administratieve lasten te beperken en zich meer met het primaire proces bezig te kunnen houden.Vanuit VWS is aangegeven op termijn toe te willen naar EZP’s of resultaatfinanciering voor de extramurale zorg. Nu moeten we het nog doen met de bekostiging die er is, gebaseerd op tijd. Maar dat wil niet zeggen dat we de registratie in de tussentijd niet op een betere manier kunnen inrichten.
 • Regelarm organiseren met Pantein (externe link)
  Een van de voornaamste ergernissen m.b.t. bureaucratie, is dat cliënten een indicatie nodig hebben om aanspraak te maken op zorg. De regel kan volgens Pantein versimpeld en deels weggenomen worden door CIZ-indicatiebesluiten alleen te verplichten bij langdurige zorg en voor incidentele kortdurende zorg en preventief meer regelarme oplossingen te zoeken.
 • Waardecreatie (externe link)
  Over de ordening van het huidige zorglandschap, met een focus op de ziekenhuizen. Waardecreatie is een veel gebruikt begrip. Het wil zeggen dat alle zorg in dienst staat van de gezondheid van de patiënt. Maar is dit altijd te waarborgen en hoe optimaliseer je dit? Welke invloed heeft het aantal patiënten met een bepaalde aandoening op de kwaliteit van de zorg?
 • Wijkverpleegkundige als lokale schakel (externe link)
  Een lokaal en zelfsturend zorgteam van Omring bestaat uit 15-18 medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg in hun wijk. Het samenwerken met huisartsen, welzijnsorganisaties, mantelzorg en cliënten regelen zij allemaal zelf, op lokaal niveau.
 • Zorgproblemen vroeg signaleren met RAI (externe link)
  Het instrument RAI signaleert zorgproblemen bij kwetsbare ouderen vroegtijdig. Omring zet RAI daarom al jaren in de verzorgingshuizen in. Nu wordt dit instrument in een pilot gebruikt in de wijk, door huisartsen en wijkverpleegkundigen. Over de praktische inzet en organisatie van RAI.
 • Praktische instrumenten medewerkers kleinschalige woonvorm (externe link)
  Omring brengt haar nieuwe visie voor kleinschalige zorg voor mensen met dementie in de praktijk. Tijdens dit verandertraject is een schatkist aan instrumenten ontwikkeld met onder andere een handboek, een film en een checklist.
 • Zelfsturing met vallen en opstaan (externe link)
  Zelfsturing in een zorgteam is voor medewerkers een intensief proces. Samenwerken, elkaar feedback geven, een teamprestatieplan met elkaar opstellen en de planning rondkrijgen. Dat gaat niet vanzelf. In het leertraject wordt de ontwikkeling van deze vaardigheden begeleid.
 • Leren en presteren, duurzaam verbeteren (externe link)
  Opleiden en trainen heeft alleen zin als je dit koppelt aan de beoogde prestaties van de organisatie. Binnen het In voor zorg-traject worden alle medewerkers van Omring Thuiszorg in teamverband opgeleid en ondersteund.  Ook de vaardigheden die je nodig hebt om zelfsturend te werken.
 • Leiderschap vanuit kernwaarden (externe link)
  Het beleid van Omring is er op gericht om de noodzakelijke normen op een waardevolle wijze te hanteren. Wat betekent dat in de praktijk? Wat is eigenlijk het verschil tussen normen en waarden? Waardoor laten de Omringmanagers en -professionals zich leiden in de dilemma’s die zij tegen komen in de zorg?
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg