invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Mogelijkheden en beperkingen van kleinere aanbieders voor samenwerking

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Kleinere aanbieders die willen gaan samenwerken, weten vaak niet goed welke mogelijkheden ze hiertoe hebben en welke beperkingen de mededingingswetgeving hen oplegt. Paul Trienekens, persvoorlichter van de Autoriteit Consument & Markt, biedt duidelijkheid op basis van 3 vragen die aansluiten bij de casus van Zorgnetwerk Noord.

Is de samenwerking in de coöperatie zoals hier beschreven geoorloofd?

‘Ja, deze werkwijze staat ook uitgebreid beschreven in de richtsnoeren voor zorggroepen. Daar kunnen zorgaanbieders zich aan vasthouden.’

Is deze aan bepaalde regels of beperkingen gebonden en zo ja, welke?

‘Ja, die zijn ook beschreven in de richtsnoeren voor zorggroepen. In het kort: de hoofdaannemer dient zelfstandig te onderhandelen met de zorgverzekeraar zonder ruggespraak met de leden. Leden kunnen wel in algemene zin – bijvoorbeeld op het gebied van beleidsmatige of regionale ontwikkelingen – Katja input leveren, bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep. Maar ze dienen zich collectief, bijvoorbeeld in een ledenvergadering, te onthouden van afstemming van het onderhandelingsresultaat. De hoofdaannemer dient vervolgens individuele contracten af te sluiten met de onderaannemers. De onderaannemers mogen over dat contract met de hoofdaannemer ook niet onderling tot afstemming komen.’

Is het maken van dergelijke afspraken geoorloofd? En wat mag hierin precies wel en niet?   

'De in de coöperatie opgaande partijen zien de transitie in de langdurige zorg als een uitdaging om zich breder te oriënteren dan alleen met het aanbod dat zij nu hebben (bijvoorbeeld dagbesteding). Hoewel ze binnen de coöperatie verenigd zijn, zullen ze zich dus als losse partijen onafhankelijk van elkaar concurrerend blijven opstellen. De coöperatie zegt in reactie hierop: "We zullen binnen de coöperatie duidelijke afspraken moeten maken over hoe we ons ten opzichte van elkaar gaan opstellen in de markt".'

Door Frank van Wijck

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg