invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Communicatie bij Technologie-trajecten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De inzet van technologie helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen wonen. Het toepassen van technologie maakt zorg op afstand mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van beeldschermzorg, domotica en zelfmanagement via internet.

De implementatie van zorg op afstand vraagt meer van een organisatie dan alleen de keuze voor een passende technologische toepassing. Het gebruik van technologie moet onderdeel worden van de cultuur en visie van de organisatie. Het betekent anders werken voor medewerkers. En het vraagt vaak om samenwerking met partners zoals de gemeente of andere zorgaanbieders in de wijk.

Hier is een belangrijke rol voor de communicatieadviseur weggelegd. Zo kan communicatie faciliteren in het organiseren van de dialoog met medewerkers. Zo ontstaat zicht op vragen als: Hoe staan zij tegenover de verandering? Zijn er belemmeringen of overtuigingen die implementatie in de weg kunnen staan?

Communicatie bij implementatie e-Health

De inzet van e-health geeft geweldige mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en de kosten te beperken. Steeds meer partijen in de zorg lopen er warm voor, maar ook de minister heeft het onderwerp hoog op de agenda staan. Maar toch is grootschalige uitvoering van e-Health is makkelijk.

Communicatie als kritische succesfactor

Communicatie, het informeren en  betrekken van mensen, blijkt een kritische succesfactor te zijn bij de introductie en implementatie van nieuwe technologie. En kan het verschil uitmaken tussen failure en succes van een e-Health toepassing.
Lees verder in het Co-creatie e-Healthboek.

Voor communicatie professionals die betrokken zijn bij e-Healtprojecten raden we aan om in ieder geval deze pagina’s te lezen:

  • Van weerstand naar draagvlak: communicatie bij innovatie – pagina 262 t/m 267
  • Implementatie & opschaling: pagina 268 t/m 271
  • Het speelveld (partijen, belangen & bewijslast); vanaf pagina 228

Handreikingen

Voorbeelden van communicatieplannen

Voorbeelden uit de praktijk

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg