invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Workshopronde 2 - eindcongres In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In de periode van 2009 tot 2017 heeft het programma In voor zorg! meer dan 430 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Na 7 jaar wordt het programma per mei 2017 afgerond. Op woensdag 19 april 2017 werd nog een laatste keer kennis en ervaringen met elkaar gedeeld tijdens het eindcongres In voor zorg!. Bekijk de presentaties en verslagen van de workshops gegeven tijdens het congres.

Keynote Hans Martin Don en Marcello den Anker

Hans Martin Don, directeur en Marcello van den Anker, beleidsmedewerker en ervaringsdeskundige van het Leger des Heils Limburg-Brabant geven inzicht in de aanpak en visie. In amper twee jaar tijd heeft het Leger des Heils W&G Limburg-Brabant veertig van de 100 langdurig (verslaafde) dak- en thuislozen vanuit een intramurale, beschermde woonvorm begeleid naar een eigen woning. Met lichtere, extramurale vormen van zorg en ondersteuning buiten de muren van de instelling. Het resultaat van een zoektocht naar de kern van ons werk.

Overzicht van presentaties en workshops in ronde 2

2.1. Presentatie Arkin: 'Een duidelijke positionering draagt bij aan kwaliteit van zorg en medewerker tevredenheid'
Sector: ggz - Spreker: Ellen Vedel
Zoals bekend, is de langdurende zorg in beweging. Veranderingen in de omgeving, de financiering en de verschuiving van verantwoordelijkheden maakte dat bij Arkin het roer om moest. In korte tijd is op verschillende manieren hard gewerkt aan het 'merk' Arkin Jeugd & Gezin. Een nieuwe missie, visie en marktpositionering is opgesteld. De nieuwe strategie is in de vorm van een jaarplan en teamplannen door vertaald naar de organisatie, medewerkers en management. Voor medewerkers en cliënten is een duidelijk beeld ontstaan hoe de behandelingen bij Arkin Jeugd & Gezin eruit zien. De missie, visie en strategische keuzes zijn steeds concreet door vertaald naar het primaire proces. Er is gewerkt aan verbeterde professionaliteit en motivatie in de teams. De financiële indicatoren zijn positief. Ook is het werkplezier van medewerkers zichtbaar toegenomen, zijn medewerkers weer trots op hun werkplek en is het ziekteverzuim met 3% gedaald. 'De trots is terug!' Medewerkers, managers en bestuurders willen niet meer terug. Hoe zij dit hebben aangepakt hoort u tijdens deze presentatie.

2.2. Presentatie Universiteit van Amsterdam: 'Het ligt in onze eigen handen - Geleerde lessen van De Werkvloer Centraal'
Spreker: Susanne van den Buuse & Laura Vermeulen (onderzoeker van de UvA)
Hoe doe je dat als organisatie? Zorgen dat medewerkers in verbinding met cliënten, elkaar en de organisatie kunnen werken, én hen begeleiden naar zelfstandig werken? De Werkvloer Centraal is een uniek cultuurveranderprogramma dat zorginstellingen hierbij ondersteunt. Binnen het programma In voor zorg! hebben zes organisaties voor ouderenzorg samen met De Werkvloer Centraal gewerkt aan een cultuurverandering binnen hun organisatie. Onderzoekers Susanne van den Buuse, Mark Smit en Laura Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam liepen mee tijdens deze transities. Zij onderzochten wat er werkt in De Werkvloer Centraal. Met concrete voorbeelden uit programmabijeenkomsten en de dagelijkse zorgpraktijk laten zij zien wat de ervaringen van medewerkers, managers en zorgbesturen met het programma zijn. De inzichten uit hun onderzoek zijn waardevol voor iedereen die zich bezighoudt met de inzet van cultuurveranderprogramma’s in zorgorganisaties. Download het rapport over het evaluatieonderzoek naar cultuurveranderprogramma 'De Werkvloer Centraal'

Susanne van den Buuse, Mark Smit en Laura Vermeulen zijn promovendi aan de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Susanne van den Buuse doet onderzoek naar cultuurverandering in een verpleeghuis. Zij onderzoekt hoe begrippen als zorgmedewerkers de begrippen zelfredzaamheid, eigen regie en familieparticipatie vorm geven in hun dagelijks werk. Zo laat zij zien wat cultuurverandering in de praktijk inhoudt. Susanne voerde drie van de zes casusstudies uit voor het onderzoek naar het programma De Werkvloer Centraal. Mark Smit is psycholoog. In zijn antropologische onderzoek in verpleeghuizen naar kwaliteit van leven bij dementie combineert hij beide disciplines. Hij richt zich op het achterhalen van de psychologische behoeften van mensen met dementie. Mark voerde twee van de zes casusstudies uit voor het onderzoek naar het programma De Werkvloer Centraal. Voor haar proefschrift doet Laura Vermeulen etnografisch onderzoek onder mensen met dementie die alleen thuis wonen in de grote stad. Zij onderzoekt hoe deze mensen de verbinding met hun sociale en fysieke omgeving in stand houden, en wat zij en hun netwerken doen als het dagelijks leven thuis lastiger wordt. Laura voerde één van de zes casusstudies uit voor het onderzoek naar het programma De Werkvloer Centraal.

2.3. Presentatie: 'Zelfsturing, het werkt overal!'
Spreker: Irma Harmelink
Het begon in 2011 met de invoering van zelfsturende teams in de wijkverpleging bij ZorgAccent. Daarna volgde de invoering van zelfsturing in de woonzorg. Vanaf 2014 werken alle zorgteams bij ZorgAccent zelfsturend. Dat het werkt, blijkt uit de resultaten op gebied van cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en gezonde bedrijfsvoering. Vanaf 15 februari 2017 werk Irma Harmelink als bestuurder bij Elver. Een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking waar gewerkt wordt met zelfstandige teams en ook daar werkt het.

Zelfsturing is veel meer dan een organisatieverandering. Het is een fundamentele verandering in 'the way of life' voor iedereen die werkzaam is en betrokken is bij de organisatie. Kom naar deze workshop als je enkele aansprekende voorbeelden wilt horen over de grote ontdekkingen en geleerde lessen in de zelfsturing. Tijdens deze workshop zullen mensen van ZorgAccent en Elver aanwezig zijn ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

 • Bekijk de presentatie van ZorgAccent (nog niet beschikbaar)

2.4. Workshop Amstelring: 'Zorg is geen product, maar een relatie'
Sector: ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg - Sprekers: Caro Houtkoop & Dominique Gerbracht
“Betekenisvolle rollen” is de uitwerking van een andere manier van kijken naar zorg: zorg is geen product dat de één de ander levert, maar zorg is een relatie. Die relatie is wederkerig. Degene die zorg nodig heeft, heeft op zijn of haar beurt ook vaak nog veel te bieden.

Mensen benoemen als grootste ramp van het zorgbehoeftig worden het verlies van zichzelf. Daarmee bedoelen zij meestal niet dat zij geen eigen regie meer hebben. Het is het gemis aan een rol van betekenis: je hoort nergens meer bij en je bent niet meer nodig. Betrokken mantelzorgers vertellen dat hun relatie met degene die hun zorg nodig heeft, is veranderd. Men is vooral verzorger geworden van de ander. Als professionele hulp wordt ingeroepen (dagbesteding of opname in een zorginstelling) kunnen de rollen weer opnieuw worden gedefinieerd. Maar dat gaat niet vanzelf. Zowel cliënt als mantelzorger moeten worden uitgedaagd na te denken over wie zij in de nieuwe situatie (voor elkaar) willen zijn. Om dit proces te ondersteunen, is het van belang dat professionals weten hoe zij het gesprek met cliënt en mantelzorger hierover kunnen aangaan.

In deze workshop laten wij je ervaren hoe het is als iemand jou wil leren kennen in wie je bent en wil zijn. Met andere woorden: we gaan op zoek naar de rollen die voor jou zelf van betekenis zijn.

2.5. Workshop Stichting Baalderborg Groep: 'Zelfstandige teams binnen de Baalderborg Groep: een kijkje in de keuken'
Sector: ouderenzorg, gz - Sprekers: Peter Sijtsma & Irma Zandt
In deze workshop geeft Stichting de Baalderborg Groep hun ‘recept’ prijs van de ontwikkeling van zelfstandige teams. In diverse pannen zitten de verschillende ingrediënten die ze gebruikt hebben: zoals de teamontwikkelmeter, het teamontwikkelplan, de teamtaken en de geboorte van Harm! Deze en nog veel meer ingrediënten hebben de afgelopen 2 jaren geprutteld, gestoomd en gekookt! De organisatie denkt te weten wat het meest succesvolle ingrediënt geweest is en deelt dit graag met jullie. Wil je komen proeven? Wij reiken de ingrediënten aan, maar je bepaalt zelf over welke onderwerpen je meer wilt horen. Ofwel: welke deksels we van de pannen halen.

2.6. Workshop Vilans: 'Governance tussen organisaties in het sociaal domein: klaar voor fluïde netwerken?'
Sprekers: Rian van de Schoot & Hans Keulers
Steeds meer organisaties gaan samenwerken binnen een netwerk om een integraal antwoord te kunnen geven op vragen van burgers. Het gaat om samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders en samenwerking met burgerinitiatieven. Vroeg of laat krijgen ze te maken met de vraag: hoe gaan we zo’n netwerk van samenwerkende organisaties besturen? Oftewel: hoe gaan we de governance invullen? In Kerkrade is al een aantal jaren een intensieve samenwerking gaande tussen aanbieders, gemeente en inwoners: Samen Leven Kerkrade. Afgelopen jaar gingen zij op zoek naar nieuwe manieren van sturen en bekostigen in het sociaal domein. Rian van de Schoot, expert bij Vilans, laat zien waar deze zoektocht hen in Kerkrade en Heerlen heeft gebracht. En welke inzichten uit een landelijke verkenning naar governance in netwerken Vilans in 2016 heeft verzameld.

2.7. Workshop Karakter en 's Heeren Loo: 'Samen dromen van beter, een ontdekkingsreis!'
Sector: ggz, vg - Sprekers: Saskia van Dongen & roland Stavorinus
Karakter en 's Heeren Loo wilden graag samenwerken, omdat ze beiden ervaren dat de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen niet de kwaliteit van leven brengt die ze wensen. Daar komt bij dat de ondersteuning die geboden wordt, lang niet altijd werkt. Beide organisaties hadden bij aanvang de ambitie om deze zorg te verbeteren, daarom is het project Present gestart.

De medewerkers van beide organisaties die betrokken waren bij dit project, kwamen uiteindelijk uit bij een hele andere ambitie. In deze workshop maken Roland Stavorinus en Saskia van Dongen jullie deelgenoot van hun zoektocht en het uiteindelijke resultaat KEK.

2.8. Workshop Odion: 'Team en Talent'
Sector: vg - Sprekers: Lucy Kramp & Tiny Bilstra
De kern van Team en Talent is ‘Verandering door bewustwording’ en bestaat uit verschillende fases:

 • Locatiescan
  iemand van  buiten het team houdt het team een spiegel voor gericht op hun praktijk van alledag.
 • Locatievisie en teamplan maken
  is dat wat we doen in lijn met  de bedoeling? Hoe gaan we die twee dichter bij elkaar brengen?   
 • OnsTeamportaal
  hoe werken we slim samen waarbij we werken aan onze ambities en onze talenten optimaal inzetten.

Dit laatste onderdeel is een online ontwikkelprogramma en ook aanwezig op de beursvloer. Benieuwd naar het verhaal, de successen en de valkuilen? Bezoek dan deze workshop.

2.9. Workshop Estinea: 'Zelforganisatie: wat wordt de cliënt er beter van?'
Sector: vg - Sprekers: Beatrijs van Riessen & Tineke Roelofsen
Veel organisaties in de gehandicaptenzorg zitten nog volop in de omschakeling naar het werken met zelforganiserende teams. Bij Estinea startte dit proces al op 1 april 1998, ruim voordat In voor Zorg! bestond, en deed dit om de eigen regie van de cliënt te versterken. Tijdens deze workshop wil Estinea hun bijna twintig jaar ervaring graag delen met andere organisaties. Hierbij laten ze vooral de betekenis van zelfsturing voor de cliënt zien. Toegelicht wordt onder andere hoe teams concreet werken aan de gewenste resultaten voor cliënten en hoe cliënten zelf een bijdrage leveren aan de versterking van de eigen regie.

2.10. Workshop Stichting Phusis: 'Gewoon doen, door gewoon te doen.'
Sector: vg, ggz - Sprekers: Bart de Bruin & Harma Schut
De titel van de workshop is het motto van Stichting Phusis. En de lijfspreuk van Bart de Bruin, één van de oprichters van de woon- en werkcombinatie waar mensen met een verstandelijke beperking, ook in combinatie met gedragsproblemen, benaderd worden vanuit het principe: ‘iedereen verdient een (tweede) kans’. De visie is helder, de leidende principes zijn vastgelegd in een bedrijfsfilm. Wij nemen de deelnemers van de dialoogsessie graag mee in deze visie. Nadruk ligt op mogelijkheden, aandacht en perspectief bieden, samen zoeken naar een plekje om te wonen en te werken. Sleutelwoorden zijn daarbij: in dialoog en voortdurend uitnodigen.

In samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen wordt, vanuit het lectoraat Duurzaam Financieel Management, onderzoek gedaan naar andere manieren van kijken, nieuwe vormen van zorgovereenkomsten, ander leiderschap: Hoe kunnen we het vorm geven? En dat is dan ook de startvraag voor de dialoog in deze sessie.
 
Als achtergrondgedachte speelt: Op welke manier is zorg op maat ook betaalbaar uit te voeren? Tot nu toe is het Stichting Phusis gelukt om mensen met 50% minder budget dan in de reguliere zorg, persoonlijke zorg op maat te geven, gefinancierd vanuit een (kleiner) PGB-budget. Dat is roeien met de riemen die je hebt, maar zou er niet iets fundamenteel moeten veranderen? Veel meer preventief werken? Zorgen dat mensen in één keer goed terecht komen? Waarom wordt wonen eigenlijk vanuit zorgbudget betaald? Ook mooie vragen om over in dialoog te gaan.

 • Bekijk de presentatie van Stichting Phusis (nog niet beschikbaar)

2.11. Workshop ZuidWester: 'Hoe vergroot je de resultaten en effectiviteit van een individueel project binnen een programma aanpak?
Sector: vg - Spreker: Judith de Bruijn
ZuidWester heeft aan drie In voor Zorg-trajecten meegedaan: Mantelzorg, Zelforganiserende teams en technologie. De afwegingen, resultaten en effecten van de onderscheiden projecten zijn positief beïnvloed door de aanpak van programmatisch creëren. Programmatisch creëren is een vorm van programmamanagement waar waardecreatie, verbinden en samenhang de kern vormt. Deze werkwijze vormt de kern in Route2020 waar alle 3 de trajecten van In voor zorg! onderdeel van waren. Tijdens deze workshop neemt ZuidWester de deelnemers mee in de meerwaarde van programmamanagement en de wijze waarop dit is ontwikkeld binnen ZuidWester.

2.12. Workshop De Waerden: 'Beeldzorg bij De Waerden'
Sector: vg - Spreker Nicolien Gooijer & Kees de Winter
Wat kan beeldzorg betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking?
De Waerden is in 2015 gestart met een pilot beeldzorg voor 50 cliënten die ondersteund worden bij het wonen. Gedurende een half jaar zijn ervaringen opgedaan met beeldzorg, door zowel cliënten als medewerkers. Dit heeft geleid tot een implementatietraject in 2016, waarin ruim 330 cliënten zijn aangesloten op beeldzorg. Dit aantal groeit nog steeds. Hoe is dit traject verlopen? De Waerden startte het aanbod van online ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking met een duidelijke visie op deze nieuwe manier van ondersteunen. Toch was het niet de visie die weerstanden heeft omgezet in (enthousiaste) participatie. Wat het wel was, hoor je in deze presentatie uit (on)verwachte hoek.

 • Bekijk de presentatie van De Waerden (nog niet beschikbaar)

2.13. Workshop Easy Care: 'Ouderen in de lead door integrale werkwijze voor eigen regie'
Sector: ouderen, welzijn - Sprekers: Jan Festen, Camiel Ex, Christa Hummelen, Els Bremer & L. Theunissen
Ouderen en professionals in de regio Nijmegen werken samen gestaag door aan een integrale aanpak op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn onder de naam Easycare. Ouderen hebben een zelfonderzoek 'Als ik ouder word' ontwikkeld, waarmee men zich voorbereidt op de volgende levensfase. Groepsgesprekken 'Samen praten overhouden worden' helpen hierbij. Eerstelijnsprofessionals werken vanuit eenzelfde visie en attitude. Studenten van het Roc leren van ouderen hoe ze kunnen aansluiten en zijn enthousiast over Easycare. De tweedelijn haakt aan opdat een doorgaande lijn en werkwijze ontwikkeld wordt. Geïnteresseerd in Easycare? In de workshop delen ze ideeën en krijg je advies van de aanwezige ouderen.

2.14. Workshop LEVgroep: 'Persoonlijk leiderschap en netwerken'
Sector: welzijn, sociaal domein - Sprekers: 7 trainers
Als je als organisatie voor sociaal werk verwacht dat inwoners meer initiatieven nemen, kun je zelf niet achterblijven. Maar hoe geef je intern de kanteling vorm? Deze vraag hield de LEVgroep vooral bezig in het kader van de transformatie. Daarbij was de opgave om de omzet op peil te houden in een omgeving van gemeentelijke bezuinigingen en toenemende concurrentie van zorg- en welzijnsorganisaties. De LEVgroep had te kampen met hardnekkige organisatie-aspecten als cultuur, leiderschap en samenwerking. MT en OR hebben samengewerkt aan het interne verandertraject, de OR heeft daarbij persoonlijk leiderschap geagendeerd, wat leidde tot het ‘A4-tje over persoonlijk leiderschap’ dat als een olievlek uitwaaiert binnen de organisatie. Daarnaast is de functie van LEVnetwerker geïntroduceerd, die in- en extern verbindingen legt als een spin in het web, en daarnaast ook de teams stimuleert en aanstuurt. De LEVnetwerkers bevorderen de interne samenwerking en het wij-gevoel. Deze twee pijlers hebben onder andere geresulteerd in een organisatiecultuur waarin medewerkers zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen en een steviger positie in de regio door meer en op andere manieren te gaan samenwerken met (nieuwe) partners. In deze workshop geeft de LEVgroep u een kijkje in de keuken door de aanpak en resultaten met u te delen.

 • Bekijk de presentatie van LEVgroep (nog niet beschikbaar)

2.15. Workshop Zorgketen Dementie Eindhoven: 'Naar een duurzaam Netwerk Dementie Eindhoven e.o.'
Sector: vvt, ggz - Sprekers: Arjen Jeninga, Ad Plaisier & Marian Salari
Door de dubbele vergrijzing is de regio Zuidoost Brabant een van de regio’s met het sterkst toenemende aantal ouderen (met dementie en ook kwetsbare ouderen). Deze doelgroep heeft recht op een casemanager. Er worden op dit moment 100 mensen met de diagnose dementie per maand bij ons aangemeld door onder anderen ziekenhuizen en huisartsen. Wij willen als Netwerk ervoor zorgen dat er niemand tussen de wal en het schip valt. Dit vereist een hele goede samenwerking en informatievoorziening. In deze workshop leggen wij uit hoe we dat doen en wat we daarvoor hebben ontwikkeld de afgelopen jaren met In voor zorg!.

 • Bekijk de presentatie van Zorgketen Dementie Eindhoven (nog niet beschikbaar)

2.16. Workshop: 'Veranderen doe je met de hele organisatie!'
Spreker: Angelique Noordeloos (Coach In voor zorg!)
Iedere verandering heeft een gevolg voor het primaire proces en daarmee ook voor de ondersteunende diensten. Maar hoe breng je in kaart wat er verandert en wat betekent dit voor je werkzaamheden en functie? De Service Blue Print is een handig middel om aan de hand van het nieuwe proces werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden te adresseren. In deze workshop gaan we samen aan de slag met een service Blue Print. Ik heb als coach binnen In voor zorg! diverse verandertrajecten geleid die meestal de ingrediënten zorgtechnologie bevatten. Mijn achtergrond is zorg, zodat ik de taal van zowel de uitvoerende als de bestuurder spreek en begrijp. In de verandertrajecten hebben we steeds gezocht naar de ‘what’s in it for me’ factor.

2.17. Workshop: 'Hoe doorbreek je bestaande gedragspatronen in de zorg? (Vol)
Sprekers: Patricia Engelaar & Bertien Molenaar
Als leidinggevende in de zorg heb je het niet altijd gemakkelijk. Het zorglandschap is voortdurend in beweging. De kwaliteitseisen nemen alleen maar toe, terwijl de druk om het werk slimmer, beter en goedkoper te organiseren wordt opgevoerd. Het beeld van zorgprofessionals is veelal dat het echt niet met nog minder kan! Het moet dus anders, maar hoe? Er zijn verschillende methodieken ontwikkeld die tot doel hebben om structuren en processen te optimaliseren, die daar behulpzaam in zijn. Maar hoe zit het met de mensen? Hoe krijg je hen mee in de gewenste veranderingen? Gedragspatronen zijn vaak gedurende jaren ingesleten. Hoe doorbreek je deze spiraal effectief om daadwerkelijke verandering te realiseren.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg