invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vivent: Kennisplein levert bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vivent werkt vanuit vertrouwen in haar multidisciplinaire medewerkers. zij weten vanuit hun opleiding, ervaring, teamwork én het contact met de cliënt het beste wat de cliënt nodig heeft. Dit betekent echter niet dat van die medewerker of het (multidisciplinaire)team verwacht kan worden dat zij in elke situatie zelf in staat is om die zorg op de beste manier te leveren. Soms komt een situatie te weinig voor, is kennis weggezakt of weet een medewerker het gewoonweg even niet meer. Voor die situaties heeft Vivent een kennisplein opgezet. Een plaats waar medewerkers kennis kunnen vinden, onzekerheid kunnen delen, antwoorden krijgen en coachend geholpen worden om in deze situatie en de volgende goed te kunnen handelen.

Doel

Het doel van het kennisplein is: actief een bijdrage leveren aan kwaliteit en kwaliteitsontwikkelingen voor en van alle medewerkers binnen Vivent. Gevraagd en ongevraagd. Op een coachende wijze vragen beantwoorden (reactief), maar ook een spiegel voorhouden, met als doel het kennisniveau van de zelfsturende teams te vergroten (proactief). Het kennisplein heeft een signalerende rol en daarmee een functie in de borging van kwaliteit.

Wie geven het kennisplein vorm

De senior verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en de afdelingen opleidingen, kwaliteit en behandeling & consultatie. Samen met specifieke kennis van behandelaars kunnen zij de zelfsturende teams helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit.

Wat is de opdracht aan het kennisplein

Mensen van he kennisplein gaan met de medewerkers van het team mee 'oplopen', zodat snel kan worden meegedacht bij inhoudelijke vraagstukken in de brede zin van het woord. De medewerker zelf blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit. Het kennisplein neemt deze verantwoordelijkheid niet over, maar ondersteunt de medewerker op het moment dat deze daar behoefte aan heeft. Uitgangspunt is dat de medewerker hier behoefte aan heeft op het moment dat zij de cliëntenzorg niet 100% kwalitatief verantwoord kan leveren. Het kennisplein signaleert hierbij de grote thema’s die bij elk team terug komen en deelt deze kennis interactief binnen de organisatie. Het kennisplein brengt versimpeling aan, zodat teams op inhoudelijk vlak gemakkelijker hun weg vinden binnen de organisatie.

Daarnaast gaat het kennisplein pro-actief de teams helpen om ten aanzien van de door het management aangemerkte risico dossiers kwalitatief verantwoord te werken. De intramurale teams hebben medio 2014 allemaal een nulmeting doorlopen. Van de extramurale teams wordt verwacht dat zij op grond van de fasewaaier in beeld hebben waar mogelijke hiaten liggen op gebied van kwaliteit en profesionaliteit. Hieruit vloeien verbeteracties en mogelijke vraagstukken voort. Het kennisplein biedt hierbij ondersteuning, maar neemt de actiepunten niet over van het team. De verantwoordelijkheid ligt bij de zelfsturende (multidisciplinaire) teams. Het kennisplein signaleert verbeteringen ofwel hiaten in de zorg en maakt bespreekbaar en biedt desgewenst hulp.

Vereisten kennisplein

Wat vraagt dit van kennisplein:

 • Optimale bereikbaarheid voor alle inhoudelijke zorgvragen.
 • Iedere medewerker van het kennisplein is in staat de hulpvraag te beantwoorden of direct door te leiden naar de collega die onmiddellijk kan helpen om het juiste antwoord zo snel mogelijk te achterhalen. Iedere medewerker kan naast de weg naar de acute oplossing, het team vervolgens de weg wijzen naar passende vervolgacties en op deze wijze het probleemoplossend vermogen van de medewerker en het team in volgende situaties vergroten.
 • Acute vraag rondom zorg voor cliënten wordt tijdens kantoortijden direct beantwoord, een niet acute vraag wordt binnen 48 uur beantwoord.
 • Het kennisplein heeft zicht op de kwaliteit en professionaliteit van teams en / of individuele medewerkers en is in staat deze informatie te vertalen naar teams, coaches en managers om risico’s in beeld te brengen en met elkaar op te lossen.
 • Het kennisplein heeft een werkwijze waarbij niet gestelde hulpvragen (onbewust onbekwaam) van teams op tafel komen en op adequate wijze aangepakt worden.
 • De medewerkers zijn niet meer werkzaam  als aparte afdelingen maar als team 'Kennisplein'.
 • Maak concrete afspraken met elkaar over front- en backoffice en maak dit duidelijk richting de teams.
 • Overzichtelijke samenhang aanbrengen in huidige steunsystemen op inhoud. 
 • Samenwerken met andere afdelingen intern.
 • Bijdrage in HKZ certificering, CQ raadpleging. 
 • Bijdrage in projecten.
 • Bijdrage in externe samenwerking (1ste en 2de lijn).

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg