invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag bijeenkomst Goede dementiezorg

Gepubliceerd op:

De zorg voor mensen met dementie staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. In voor zorg! organiseerde op 9 en 27 november 2015 een bijeenkomst over goede dementiezorg. Daar vertelden 3 organisaties hoe zij hun dementiezorg verbeterden. Cordaan ontwikkelde een breed programma voor dementiezorg, met onder andere een checklist voor de huisvesting. De RSZK stemde de interne organisatie beter af op de cliënt en introduceerde de zorg3hoek, waarin cliënt, familie en medewerkers samenwerken. Azora boekte met de ABC-methodiek grote vooruitgang in het omgaan met onbegrepen gedrag en gebruikt sinds 2010 geen vrijheidsbeperkende maatregelen meer. Arts en onderzoeker Machteld Huber opende de bijeenkomst met een lezing over positieve gezondheid.

Machteld Huber: Een nieuw concept voor gezondheid

Machteld Huber gaf een lezing over haar nieuwe concept voor gezondheid. Dit concept beschrijft gezondheid niet als een statische situatie, zoals de oude WorldHealthOrganization-definitie, maar stelt functioneren, veerkracht en zelf-regie centraal. Huber legt in het concept veel nadruk op betekenisvol leven in en naast de zorg en gebruikt hierbij de term ‘Positieve Gezondheid’. Huber heeft voor haar werk een ZonMw-parel ontvangen.

Cordaan: Dementie als speerpunt in de ouderenzorg

Hannie van Schutterhoef, directeur verpleging & verzorging bij Cordaan gaf een presentatie over de visie van Cordaan op dementiezorg met een inkijkje in een aantal materialen die zij ontwikkeld hebben en die de dagelijkse praktijk kunnen inspireren en ondersteunen: een overzicht waarmee gebouwen en inrichting gescreend kunnen worden om te bepalen waar aanpassingen nodig zijn, een scholingsbeleid, overdracht extramurale- en intramurale zorg en de uitgangspunten voor bejegening.

RSZK: De dementieketen verbeteren

RSZK vertelde wat het werken in de Zorg3hoek (cliënt, familie en medewerker) nu werkelijk betekent. Wat vraagt dit van de medewerker? Wat zijn voorwaarden? Theorie en praktijk worden binnen RSZK naadloos aan elkaar verbonden. Samenwerken met cliënt en familie in de Zorg3hoek op een PG afdeling/kleinschalig wonen in alle facetten van zorg, welzijn en dienstverlening lijkt logisch, maar hoe komt het nu echt van de grond? Hoe weerbarstig is de praktijk van alledag en hoe verander je dat binnen de organisatie? RSZK heeft een handboek ontwikkeld voor werknemers waarin beschreven staat hoe het contact met de organisatie en de samenwerking met familie en cliënt verloopt.

Azora: Het ABC’tje omgaan met onbegrepen gedrag

Miranda Blum, teammanager en Mirjam van Roekel, ouderenpsycholoog bij Azora gaven een presentatie over de ABC-methodiek: 'het methodisch (leren) begeleiden van onbegrepen gedrag'. ABC staat voor Actie (het onbegrepen gedrag), Beweger (begint vanwege) en Consequentie (wordt in stand gehouden door). Het team maakt met de psycholoog een 'ABC’tje', bestaande uit een observatie, een gedragsverandering en een evaluatie. Maar hoe borg je zo’n methodiek in een organisatie? Hoe krijg en houd je iedereen enthousiast? En hoe blijft het 'ABC’tje' in beeld op de werkvloer? 

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg