invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag: Workshop De Zorggroep: rendement van leefstijlmonitoring en Medido medicijndispenser

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De praktijk is weerbarstig, maar na 2,5 jaar ervaring met zorgtechnologie kijkt De Zorggroep inmiddels tevreden terug. Op het symposium ‘technologie: trends en toepassingen’ op 20 april 2015 deelden projectleider Almie Willems en projectmedewerker Thea van Aken hun ervaringen met leefstijlmonitoring en de Medido medicijndispenser. Ze vertelden over betrokkenheid van familie en mantelzorgers, maatwerk, uitstel van opname, financiering door consumenten, verbeterde medicatietrouw, minder reistijd en cliënten die bewust voor digitale zorg van De Zorggroep kiezen. Een verslag van hun presentatie.

Leefstijlmonitoring

De Zorggroep levert thuiszorg en intramurale zorg aan ouderen. De organisatie zet leefstijlmonitoring of domotica in bij cliënten die al thuiszorg ontvangen en waar twijfel over de situatie bestaat. Thea: ‘Bij een niet-pluisgevoel dus.’ Leefstijlmonitoring werkt met sensoren op strategische plaatsen in een woning. Nadat het levensritme zorgvuldig is vastgesteld, vallen actuele veranderingen op. Want het systeem signaleert afwijkingen. Zowel de zorgverlener als de mantelzorger of de familie kunnen het systeem gebruiken. Almie: ‘Met leefstijlmonitoring is zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen een beter realiseerbaar doel.’

Minder nachtzorg

Belangrijk voordeel van leefstijlmonitoring is dat de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgverleners intensiever wordt. Want de mantelzorger kan het systeem ook inzien en vervolgens actieve sturing geven. Thea: ‘Bijvoorbeeld door om 23 uur even te bellen omdat het tijd is om naar bed te gaan. Vervolgens kunnen ze ook checken of het gebeurt.’ Leefstijlmonitoring kan onzekerheid wegnemen en geruststelling bieden. ‘Als de familie ziet hoe het patroon is, bestaat er minder behoefte aan overleg met de zorgverleners. En we hadden een mantelzorger die nu eindelijk weer eens op vakantie kon gaan. Vanaf de camping kon ze volgen hoe het met moeder ging.’ Behalve de grotere betrokkenheid van mantelzorgers en familie levert leefstijlmonitoring heel concreet minder inzet van nachtzorg op. Almie: ‘We hebben nu ongeveer 40 aansluitingen. Van 25% daarvan is de nachtzorg in de eerste week afgebouwd.’

Tussen de oren

Opvallend is dat mantelzorgers doorgaans positiever zijn over leefstijlmonitoring dan medewerkers. Thea: ‘Veel mantelzorgers kijken trouw iedere ochtend en avond in het systeem. Ook de cliënten zelf zijn tevreden, ze zien het als een soort beveiliging. Medewerkers moeten er nog aan wennen dat het uitlezen van het systeem nu onderdeel is van de zorgverlening. Maar als de knop eenmaal omgaat, gebruiken ze het steeds intensiever.’ Hoe komt het dat veel medewerkers nog weinig in het systeem kijken, vraagt een van de aanwezigen. ‘Ze hebben het erg druk’, antwoordt Almie. ‘Maar het zit ook tussen de oren. Ze beseffen nog onvoldoende dat ze domotica kunnen inzetten om de zorg efficiënter te maken. Wij moeten dat blijven herhalen. Tot ze zien dat het ook echt zo is in de praktijk.’

Stekkertrekkers

De Zorggroep heeft in 2,5 jaar belangrijke lessen geleerd. Bijvoorbeeld dat de uitleg aan medewerkers en cliënten goed moet zijn. Zodat ze weten hoe ze het systeem in de zorgverlening kunnen inpassen. Ook moet het storingssysteem goed geregeld zijn. Het grootste risico zijn de ‘stekkertrekkers’, aldus Thea. ‘Ouderen hebben geleerd dat ze ‘s avonds de stekkers uit het stopcontact moeten halen, zeker als het gaat onweren. Dan geeft het systeem een melding dat het geen data meer krijgt. En moet er iemand naartoe.’ Verder behoeft de begeleiding van mantelzorgers aandacht. Almie: ‘Als die samenwerking goed gaat, levert het zowel de mantelzorger als de zorgverleners veel op.’

Consumentenmarkt

Dit jaar beschikt De Zorggroep nog over voldoende financiering. Maar vanaf 2016 moet leefstijlmonitoring uit het reguliere budget worden betaald. Ondertussen kan De Zorggroep nog niet inzichtelijk maken wat leefstijlmonitoring de organisatie precies oplevert. Wel is helder wat de maatschappelijke baten zijn: geruststelling, maatwerk en uitstel van opname. Vanuit de zaal komt de vraag of gebrek aan financiering kan betekenen dat De Zorggroep weer stopt met leefstijlmonitoring? ‘Dat zou kunnen’, antwoordt Almie. ‘Maar eigenlijk denk ik dat de trend richting de consumentenmarkt gaat. Dan schaffen cliënten het systeem zelf aan en werken wij er vervolgens mee. Dat past ook goed bij eigen regie.’

Medido medicijndispenser

‘Alles wat de cliënt zelf kan, moeten we de cliënt ook zelf laten doen. De Medido is daar een prachtig hulpmiddel bij. Het geeft mensen het gevoel dat ze zelfstandig zijn. Er komt niet langer op elk medicatiemoment iemand langs.’ Dit is een quote uit het filmpje over de Medido dat Almie en Thea laten zien. Ze onderschrijven de positieve gebruikerservaringen van harte. Ook de cliënten van De Zorggroep zijn tevreden met de Medido, hoewel de start moeilijk was. Almie: ‘We merkten dat het lastig was om de omslag naar de Medido te maken bij cliënten waar al een verpleegkundige over de vloer kwam voor de medicatie. Met name mantelzorgers hadden het gevoel dat er een contactmoment werd afgenomen. Dat probleem hebben we inmiddels niet meer.’

Medicatietrouw

De resultaten bij de cliënten zijn goed. Ze hebben meer privacy en hun medicatietrouw is verbeterd. Dit leidt weer tot hogere kwaliteit van zorg. Ook de rust – bij cliënten en mantelzorgers – neemt toe, omdat medicijnen niet meer vergeten worden, en de juiste medicijnen op het juiste moment worden ingenomen. Daarnaast is er meer veiligheid, want bij vergeten van medicatie vindt alsnog controle plaats. En de zelfregie neemt toe. Cliënten hoeven immers niet meer thuis te blijven voor hun medicatiemoment.

Keuze voor De Zorggroep

De Zorggroep zelf profiteert ook van de Medido. Reistijd en directe tijd namen af. Wel is er sprake van een extra registratie. Almie: ‘Het zou mooi zijn als we de registraties achter de Medido kunnen koppelen aan het ECD.’ Maar het mooiste resultaat is toch dat sommige cliënten speciaal voor De Zorggroep kiezen omdat de organisatie de Medido gebruikt bij het verstrekken van medicijnen.’

Verslag door Ingrid Brons

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg