invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag Topcare minisymposium: Eerste 6 expertisecentra ontvangen Topcare-predicaat

Gepubliceerd op:

Woensdag 18 februari ontvingen de eerste 6 afdelingen van zorgorganisaties het Topcare predicaat uit handen van Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  De uitreiking vond plaats tijdens het Topcare mini-symposium. Ruim 125 mensen uit de zorgsector waren aanwezig. 

Opening mini-symposium

Topcare voorzitter Diny de Bresser opende de middag, blij en trots om te zien wat er in de afgelopen jaren tot stand is gekomen door de inzet van alle betrokkenen. ‘Vanuit onze passie en wens om onze cliënten de beste zorg te bieden, zijn we 6 jaar geleden begonnen met het Topcare initiatief. Het is fantastisch om te zien hoe het nu een beweging voor innovatie en vernieuwing is geworden binnen de langdurige zorg voor mensen met complexe ziektebeelden. Ook zijn we enthousiast over het feit dat staatsecretaris Van Rijn nadrukkelijk een plek ziet voor Topcare in het zorgstelsel. Topcare is klaar geborgd te worden in het stelsel en het is onze droom in de komende jaren toe te groeien naar 10 tot 15 Topcare expertisecentra in verpleeghuizen verspreid over het hele land.’ 

Actiz over ontwikkelingen en Topcare

Vervolgens nam Aad Koster, directeur van branchevereniging ActiZ, het woord. Hij sprak over maatschappelijke ontwikkelingen, vernieuwing en verbetering in de langdurige zorg en de rol van Topcare hierin.

Koster: ‘We willen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bereiken voor de cliënt. Hierbij moeten we ons aanpassen op wat voor de cliënt belangrijk is en de cliënt zoveel mogelijk eigen regie geven. Hiervoor moeten we onderzoeken wat wel en niet werkt, wat goede aanpakken en behandelprogramma’s zijn en wat niet. Enerzijds om zorg te verbeteren en anderzijds om het welbevinden van cliënten te verhogen. Dit moeten we niet alleen doen, maar samen met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners in de keten. ActiZ is dan ook blij met het Topcare initiatief, juicht het initiatief vanaf meet af aan toe en zal het waar we kunnen ondersteunen.’

Bevindingen visitatiecommissie

Daarna sprak Martin Boekholdt, voorzitter van de onafhankelijke Topcare visitatiecommissie en emeritus bijzonder hoogleraar zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam over de bevindingen tijdens de proef- en de toetredingsvisitaties.

Hij benadrukte dat de zorg in alle 6 expertisecentra goed op orde is en de basis en infrastructuur voor onderzoek en kennisdeling staat, dat er al onderzoek gaande is en er mooie initiatieven in ontwikkeling zijn. ‘De commissie heeft er alle vertrouwen in dat de ontwikkelingen ook daadwerkelijk worden voortgezet. Dit initiatief om van betere naar excellente zorg te komen, komt van de mensen zelf. Het is niet opgelegd. Daarom werkt het.’

Paneldiscussie

Tijdens de paneldiscussie die hierop volgde, gaven Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso, Brigitte de Brouwer, programmamanager Excellente zorg bij de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Dirk van der Wedden, actief lid van de vereniging van Huntington, hun reactie op de stellingen:

  • Investeren in meer academische expertisecentra in de langdurige zorg gaat ten koste aan meer handen aan het bed.
  • Verpleeghuizen kunnen de ketenzorg voor complexe problematiek niet regisseren.
  • Specialisatie van professionals op ziektebeelden helpt niet om de langdurige zorg te verbeteren.
  • Als de patiënt en de familie niets merkt van Topcare, stelt de ontwikkeling niets voor.

Ook aanwezigen in de zaal deden actief mee aan de discussie.

In het algemeen waren de conclusies:

  • Investeren in reflectie, onderzoek, samenwerking en kennisdelen, kost tijd en geld, maar levert ook tijd, geld en betere zorg op. Zo onderzoek je ook of je de handen die je hebt op de juiste manier inzet en kijk je of je efficiënter gebruik kunt maken van de gegevens die je al hebt. ‘Je kan heel goed tegelijkertijd warm en efficiënt werken.’ Het is echter niet iets wat je er even bij doet. Het vergt een cultuuromslag op de werkvloer, maar ook bij de leiders van een organisatie. Het stimuleren een onderzoekende houding en hierop sturen is ook belangrijk. 
  • Verpleeghuizen kunnen de hele ketenzorg (nu nog) niet regisseren, maar wel de regie nemen als een cliënt eenmaal in een verpleeghuis woont of vanuit een huis wordt begeleid. Ook moeten verpleeghuizen de voortrekkersrol nemen in onderzoek. ‘We moeten coproduceren in de keten en opgedane specialistische kennis naar buiten brengen.’ ‘Misschien moeten we in plaats van ketenzorg praten over netwerkzorg en kijken of daar regie op mogelijk is.’   
  • ‘Ik denk dat we het moeten hebben over patiëntengroepen in plaats van over ziektebeelden.’ Zorg moeten we zoveel mogelijk toespitsen op de specifieke wensen en behoeften van doelgroepen. Er blijven echter mensen over binnen de Wet langdurige zorg, die vallen onder een groep ‘overige’. ‘Laten we echter beginnen bij wat wel mogelijk is en niet bij wat niet mogelijk is.’ ‘Binnen de ouderenzorg moeten we generalistische specialisten hebben. Topcare is een stimulans voor evidence based care.’ ‘Door continu leren en specialiseren verhoog je trots van mensen in het vak.’
  • Topcare heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben te verbeteren. Kennis delen en ‘aansluiten bij de kennisstructuren die er al zijn’ is hiervoor een belangrijk.  

VWS over de ontwikkelingen

Tot slot sprak Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS, over de maatschappelijke ontwikkelingen, het onlangs gepresenteerde plan van aanpak ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’.

Van der Burg was zeer enthousiast over Topcare en prijst de initiatiefnemers over de timing en de passie van alle mensen die hieraan werken. ‘Het initiatief past binnen de hervorming van de langdurige zorg, waarbij ons credo is ‘Professioneel, zo thuis mogelijk’. Het is de wens van het ministerie om onderzoek beter op de agenda te krijgen. Mensen die in Wet langdurige zorg belanden, blijven langer thuis wonen. Zorgverleners krijgen te maken met een zwaardere en complexere zorgvraag. Het Topcare initiatief staat voor systematisch werken, werk en onderzoek aan elkaar koppelen, werk en opleiding aan elkaar koppelen en reflectie op het eigen werk. Ook draagt het bij aan de trots van mensen die werken in de langdurige zorg en de aantrekkingskracht van de sector op nieuwe professionals. Bij de start in 2008 was het initiatief ‘avant la lettre’, het aantal aanwezigen vandaag en alle ontwikkelingen waarin we zitten, getuigen van een perfecte timing van de stap die vandaag wordt gezet. Complimenten voor het initiatief en voor de afdelingen die vandaag het Topcare predicaat ontvangen.’ 

Topcarepredicaat uitreiking

Uitreiking Topcare predicaten

Tot slot vond de feestelijke uitreiking van de Topcare predicaten plaats. De trotse vertegenwoordigers van de 6 expertisecentra ontvingen het predicaat uit handen van Van der Burg.

Anne van den Brink van De Waalboog specialistisch centrum Gerontopsychiatrie Joachim en Anna:
Wij zijn trots op het predicaat. Iedereen binnen onze organisatie die hieraan bijdraagt, ziet het als erkenning voor het feit dat we specialist zijn in zorg voor ouderen met gerontopsychiatrische zorgvragen in de verpleeg- en verzorgsector. We vragen onszelf onder andere telkens af ‘hoe kan het beter?’, we zijn onderdeel van het universitaire kennisnetwerk ouderenzorg Nijmegen en we hebben meegewerkt aan het bouwen van een infrastructuur voor onderzoek. De visitatiecommissie heeft ons complimenten gegeven voor wat we al bereikt hebben en suggesties voor verbetering gedaan. We zitten op de goede weg en mogen met trots zeggen dat we specialist zijn. Onze uitdaging ligt erin dat we binnen ons netwerk ook uitdragen dat we specialist zijn.’  

Lidy Bezemer van Lelie Zorggroep Korsakovcentrum Slingedael:
‘Ik ben trots op onze medewerkers die zo hard gewerkt hebben om het predicaat te behalen. Wat het Topcare traject doet is je bewust worden van waar je mee bezig bent en van het feit dat wat je gewoon vindt, best bijzonder is. We mogen trots zijn op de kleine veranderingen die verbetering opleveren en we mogen dat ook vertellen. Aan andere woongroepen en aan mensen buiten onze organisatie. We delen meer kennis met elkaar, verbinden losse zaken aan elkaar en verbeteren zorg. Topcare bevordert deze cultuuromslag. In de komende jaren gaan we onze ideeën en plannen verder uitwerken.’ 

Carla Tijssen van Zorg- en Behandelcentrum Korsakov Atlant:
‘Korsakov-zorg is heel ingewikkeld. Mensen zijn heel erg alleen gelaten door hun sociale netwerk en komen op jonge leeftijd in een verpleeghuis, waar ze misschien wel 30 of 40 jaar moeten leven. De verantwoordelijkheid die we dragen qua zorg is groot. Bij Behandelcentrum Korsakov Atlant zijn we goed in dagbesteding en ‘open deuren’. Topcare helpt ons om dit nog beter te maken en dat is fantastisch.’    

Annemieke de Vries van Topaz expertisecentrum Huntington Overduin: 
‘Onze doelstelling is niet het verzorgen van de cliënten, maar een goede kwaliteit van leven voor de cliënten. Hoe ver onze medewerkers hierin gaan, verrast me nog regelmatig. Zo maakte een medewerker het mogelijk voor een cliënt om te skiën. Die drive, en de drive om de dingen te doen die werken, die is belangrijk. We doen onderzoek naar wat werkt en delen kennis. En dat willen we meer doen, zodat ook andere professionals in het land hiermee verder kunnen. Hiervoor zijn we een Huntington netwerk aan het opzetten. Deze initiatieven zorgen ervoor dat mensen met Huntington zo lang mogelijk op een goede manier thuis kunnen wonen.’  

Mariët de Zwaan van Zorg- en Behandelcentrum Huntington Atlant:
‘De parels in onze organisatie zijn onze medewerkers. Onze medewerkers hebben al jarenlang ervaring met Huntington. Topcare heeft ons erbij geholpen deze expertise en impliciete kennis te expliciteren en nog beter zorg te verlenen aan onze cliënten. Onze medewerkers zijn gaan onderzoeken op de vloer, aan het bed. Zo weten we wat werkt en wat niet. Dat scheelt tijd en verbetert zorg voor onze cliënten. Daar wil ik onze medewerkers voor bedanken. Het Topcare predicaat is voor onze medewerkers én onze cliënten.’   

Marco Wisse van Vivium Zorggroep Geriatrische Revalidatiezorg Naarderheem: 
‘Mijn wens is dat we zorg niet meer bestempelen als kostenpost, maar als een economische bijdrage van onschatbare waarde voor ons land. En dat er in het hele land net zo trots op hun vak kunnen zijn als de mensen die hier vandaag aanwezig zijn.’   

Verslag door Rinske Boersma

Meer weten

 


 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg