invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag: Expertsessie: Veranderingen vragen om strategische (marketing)keuzes van bestuurders

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hannie Treffers, programmamanager van In voor zorg! modereert de bijeenkomst vandaag. Het programma van In voor zorg! ondersteunt organisaties bij het maken van transities. Deze transities kennen veel uitdagingen ook in strategische zin, keuzen die gemaakt moeten worden door organisaties. De weg ernaartoe is er een met mooie voorbeelden en voorbeelden die vallen en opstaan laten zien. Vandaag is gericht op deze strategische positionering en laten we voorbeelden zien van organisaties die een keuze hebben gemaakt in de workshops en de wijze waarop ze dat hebben gedaan.

Guus van Montfort (Actiz)

Eerste spreker is Guus van Montfort, voorzitter van brancheorganisatie Actiz. Veranderingen vragen om strategische (marketing) keuzes van bestuurders. Van Montfort benadrukt een aantal keren dat hij het alleen gaat hebben over de ouderenzorg.

Zijn stelling: over 5 jaar is de zorginkoopfunctie van zorgverzekeraars helemaal weg.

De reden dat deze zorginkoopfunctie verdwijnt, heeft alles te maken met het instrument van selectieve zorginkoop door de verzekeraars. Daardoor gaan mensen kiezen voor een restitutiepolis. De ultieme consequentie daarvan zal zijn dat de cliënt gaat bepalen wie er zorg levert, niet de zorgverzekeraar.

De cliënt grijpt de macht, zegt Van Montfort. Als een zorgaanbieder zegt: ik zet de cliënt centraal: dan moeten we zeer achterdochtig worden, vindt hij, want dat is een contradictio in terminis. Van Montfort schetst de cliënt in de oude en de nieuwe situatie aan de hand van een aantal rollen, van klantrol tot beïnvloeder. De klant gaat in de nieuwe situatie, net als bij Albert Heijn, bepalen wat hij inkoopt en wil betalen. De cliënt beslist en zal de geleverde zorg beïnvloeden.

De huidige generatie ouderen verschilt van toekomstige ouderen. Dat zal de tweede spreker: Roelof Konterman,  later eveneens onder de aandacht brengen.

Conclusies:

 • Cliënten gaat zelf zorginkoop doen.
 • Cliënten gaan zich verenigen op lokaal/regionaal niveau.
 • Cliënten gaan zich verenigen op landelijk niveau
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt een armenwet
 • Zorgverzekeraars worden verzekeraars. Verzekeraars zullen zich gaan richten op het financiële plaatje van de cliënt, in plaats van dat zij tussen cliënt en zorgaanbieder gaan zitten.

De taak van de zorgorganisatie: nu echt eens gaan vragen wat die cliënten willen. Hoe maak ik een propositie zodanig dat cliënten ook graag zorg bij mij afnemen? Van Montfort verwacht dat de concurrentie tussen zorgorganisaties nog veel groter gaat worden.

Vraag (publiek): staat de cliënt juist niet meer onder druk? Van Montfort zegt dat DE client niet bestaat. De groep mensen die 24/7 zorg nodig hebben, zal de komende jaren groter worden. Die groep loopt niet voorop in het maken van die eigen keuzes. Maar van de cliënten van Actizleden (850.000) wonen er “maar” 61.000 in verzorgings/verpleeghuizen. Die overigen: daar heeft hij het over. Onderschat ook niet de kracht van mensen met een zware zorgbehoefte, die wel degelijk nog veel kunnen. Cliënten (en mantelzorgers) met zorgzwaartes 4, 5 en 6: schrijf hen niet af.

Roelof Konterman (Achmea)

De tweede spreker is de verzekeraar aan het woord: Roelof Konterman, lid Raad van bestuur van Achmea.

Zijn thema: strategische keuzes voor de veranderende zorgwereld. Konterman kan niet al zijn slides laten zien, gezien de tijd. Hij verwijst hiervoor naar de presentatie op de site van In voor zorg! (externe link)

Ongelooflijk veel gedoe, dat voorspelt hij. In de media, onderling. We kunnen maar een ding doen: als zorgwereld elkaar niet in de haren gaan zitten. Als je wilt dat alles slaagt, dan moet je als sector jezelf niet te kakken zetten. We moeten het samen klaren.

Konterman doet de oproep om te investeren in samenwerking zodat de patiënt niet de dupe wordt. Dus geen problemen in de keten doorgegeven tot het bij de patiënt terechtkomt.

De zorgverzekeraar en gemeente krijgen een grotere rol, betoogt Konterman. Zorgorganisaties krijgen te maken met verschillende financiers, verschillende gemeenten, verzekeraars. Dus: DE driehoek van zorg bestaat niet. Waar gaat u voor? Ga na wat u heeft, wat u levert, wat het onderscheid is met uw concurrent. “Ik durf te beweren: u heeft dat niet inzichtelijk.”

Wat doet Achmea? Ondersteunt de beweging van formele zorg naar informele zorg en zelfzorg. Door inzicht in klantbehoefte, sturing op kwaliteit en inkoop op basis van kwaliteitscriteria.

De Inspectie kijkt naar de kwaliteit van de instelling. Beroepsgroep kijkt naar zorg. Achmea  kijkt naar de kwaliteit van leven, stelt Konterman. Achmea wil daarvoor een online klantplatform optuigen, zo kan de focus verlegd worden van aanbieder naar klant. 'Prima als wij uiteindelijk geen rol meer hebben', zegt Konterman in reactie op de stelling van Van Montfort.

Wat is er nodig? Konterman geeft zijn advies aan de aanwezigen in de vorm van 6 vragen:

 1. Kan ik alles succesvol blijven doen?
 2. Ben ik voldoende groot, heb ik voldoende omvang ?
 3. Hoor ik bij de top in wat ik wil blijven doen?
 4. Ben ik transparant en leg ik smart verantwoording af? Verzekeraars die zich bemoeien met kwaliteit: is begonnen omdat het uit de sector zelf niet kwam. Dus: voorkom dat de verzekeraars dat overnemen en ga het doen als beroepsgroep.
 5. Ben ik voldoende ondernemend?
 6. Ken ik mijn stakeholders? Niet: wie het zijn. Maar: ken ik ze ook echt? De inkopers van Achmea bijvoorbeeld.

Uit het publiek komt de volgende vraag aan beide heren: cliënt aan het roer, zeggen jullie beiden. Van Montfort zegt: het wordt selectieve zorgVerkoop, dus cliënt en zorgaanbieder worden vriendjes. Konterman zegt: verzekeraar en de cliënt worden vriendjes. Beide kan niet, wat wordt het? Konterman zegt dat het geen wedstrijd is. Het gaat hem er niet om een partij buiten te sluiten. 'We zullen het met de driehoek moeten doen. We hebben elkaar alledrie nodig.'

Van Montfort denkt dat de cliënt gaat winnen, in vergelijking met de positie die de cliënt nu heeft. 'Die zorgaanbieder en die zorgverzekeraar die dat begrijpen en de beste propositie maken voor de klant, die ‘wint’. De zorg is nu nog een vrij uniforme wereld. Onder druk van de cliënt zal die veelvormiger zal worden.'

Verslag door: Ellen Kleverlaan

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg