invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Van Top-down naar Bottom-up bij BetuweZorg

Gepubliceerd op:

BetuweZorg presenteert de resultaten In voor zorg-traject. De organisatie levert huishoudelijke verzorging en (laag complexe) verpleging en thuisbegeleiding. BetuweZorg wil aan het einde van het In voor zorg-traject getransformeerd zijn naar een naar buitengerichte, maatschappelijke en financieel gezonde organisatie met een stip op de horizon (2020) die de ingezette strategie blijft volgen om deze stip te bereiken. Om dit te bereiken hebben ze twee doelen:

  • Het maken van strategische keuzes om de toekomstbestendigheid van de organisatie veilig te stellen
  • Het professionaliseren van de interne organisatie

Omslag naar Bottom-up  

BetuweZorg heeft een omslag gemaakt van een sterk directief aangestuurde organisatie naar een organisatievorm waarbinnen mensen hun verantwoordelijkheid mogen en kunnen nemen. De cultuur is veranderd naar een open, constructieve en veilige cultuur waar fouten gemaakt mogen worden. De organisatie functioneert efficiënter en de nieuwe cultuur heeft rust gecreëerd binnen het managementteam. Door de 'Bottom-up' structuur groeien medewerkers doordat er een beroep wordt gedaan op hun persoonlijke ontwikkeling.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg