invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Handige formats van De Haardstee voor de invoering van zelfsturing

Gepubliceerd op:

De Haardstee in Leiden biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis. In 2015 is men gestart met een reorganisatie en, samen met In voor zorg!, een ingrijpend verandertraject. Dit traject richt zich op het verstevigen van het methodisch handelen en het versterken van het leervermogen van de organisatie. Ook moet De Haardstee resultaatgerichter worden, meer onderscheidend en gericht op haar omgeving. De basis van de nieuwe organisatie is zelfsturende teams.

Gedurende het traject zijn materialen ontwikkeld om medewerkers te informeren en te betrekken bij de veranderingen.

Handreiking

De Handreiking De Nieuwe Haardstee neemt medewerkers mee in de nieuwe missie en visie en vertaalt deze door naar taken van zorg- en dienstverlenende teams, managers en bestuur. Per dienstverlenend team is bovendien een overzicht gemaakt van hun rol, de hen gevraagde activiteiten en de ondersteuning die het team daarbij krijgt van andere disciplines. De Handreiking stelt overigens duidelijk dat een aantal zaken nog verder ingevuld moeten worden en dat, zolang er geen nieuw beleid is, de huidige procedures als basis dienen voor het handelen.

Teamscan en -ontwikkelplan

Om een helder beeld te krijgen waar een team staat, in hoeverre het team op één lijn zit, welke behoeften er zijn en hoe het team kijkt naar kansen en bedreigingen ontwikkelde De Haardstee een teamscan. Aan de hand van een kleine 20 vragen brengt het team de eigen ‘nul-situatie’ ten aanzien van zelfsturing en verandering in beeld.

Een van de eerste activiteiten die een team oppakt na de kick-off in het kader van zelfsturing is het maken van een eigen teamontwikkelingsplan. In dit plan geeft het team aan wat het op kortere op het gebied van zelfsturing wil bereiken en met welke aanpak. Om de teams te helpen dit planmatig aan te pakken heeft De Haardstee een format gemaakt voor het Teamontwikkelingsplan.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg