invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stichting Phusis Assen: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op:

Phusis is een kleinschalige woon- en werkcombinatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het In voor zorg-traject richtte zich op een breder maatschappelijk speelveld, primair op het opbouwen van een netwerk van hulpverleners om tot betere zorgverlening te komen voor jongeren met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. Hierbij was een onderliggende doelstelling om de methode “In Dialoog” meer bekendheid te geven. De primaire doelstelling was:

  • Opzetten, inrichten en activeren van een netwerk van hulpverleners (organisaties) om tot betere zorgverlening te komen voor jongeren met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf maart 2013 tot april 2014

Resultaten

  • Phusis signaleerde een sterke noodzaak om zorgverleners van reguliere aanbieders meer te mobiliseren om de groep (zwerf)jongeren met verstandelijke beperking en gedragsproblemen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Waarna een begin gemaakt met de invoering bij het samenwerkingsinitiatief van Phusis met van Boeijen en de Zijlen: Stichting FLINQ. Bestuurder Phusis geeft leiding aan managers en medewerkers die 120 kinderen en jeugdigen begeleiden (met een attitude gericht op het dialogisch werken) op een 10-tal locaties in Groningen en Drenthe. Niet aanbod gestuurd maar op basis van meedoen in de samenleving. (inclusiegedachte) gelijkwaardigheid is hierin een groot begrip.
  • De methode 'In Dialoog' onder de aandacht brengen bij verschillende personen, organisaties en opleidingen in Nederland.
  • Om de aanpak regionaal en zelfs nationaal te promoten is er door de directie gesproken op conferenties, een In voor zorg-congres en neemt men deel aan activiteiten die een platform bieden om de aanpak meer bekendheid te geven.
  • Phusis heeft subsidie aangevraagd voor onderzoek samen met Stichting het Groene Brein. De veronderstelling van het onderzoek is dat door zorgzaamheid te organiseren, het dialogisch werken er de afgelopen 10 jaar een duurzaam business model is gevormd. Waarin naast zorginhoud is gestuurd op participatie van mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen en het scheiden van wonen en zorg.

Organisatie

Phusis staat voor groei, doen groeien, ontwikkeling en bloei. Maar ook voor gewoon doen door gewoon te doen. Het is een kleinschalige woon- en werkcombinatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Phusis biedt begeleid zelfstandig wonen, wonen in groepsverband met 24 uurs begeleiding en dagbesteding. Phusis heeft een aantal (zorg)boerderijen, woningen, een kwekerij en een winkel en kaarsmakerij.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg