invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Slimme Optische Sensor (SOS) brengt Zorggroep Tangenborgh rust en efficiency

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorggroep Tangenborgh heeft een helder doel voor ogen: technologie moet de kwaliteit van leven van de bewoners verhogen en de medewerkers ondersteunen in hun werk. Via een behoeftenonderzoek peilde de organisatie wat bewoners en medewerkers nodig hebben. Om vervolgens weloverwogen te kiezen voor de Slimme Optische Sensor (SOS). De resultaten stemmen tevreden. Niet alleen de efficiency van het zorgproces, maar ook de privacy, bewegingsvrijheid en nachtrust van de bewoners namen toe.

SOS

Zorggroep Tangenborgh biedt wonen, zorg en welzijn aan ouderen in de regio Zuidoost-Drenthe. Ongeveer 1.550 medewerkers verzorgen dagelijks 750 bewoners en zo’n 850 thuiszorgklanten. De Slimme Optische Sensor (SOS) gebruikt Tangenborgh intramuraal, in de psychogeriatrische zorg. De SOS registreert, analyseert en interpreteert. Eén sensor aan het plafond detecteert de hele ruimte. En vervangt daarmee alle losse (bewegings)melders van de ‘traditionele’ sensorsystemen. Bovendien biedt de SOS maatwerk: elke bewoner heeft een eigen profiel, gebaseerd op zijn behoeften en mogelijkheden. Meldingen ontvangt de zorgmedewerker op de smartphone, met een beschrijving van het soort alarm. Zoals ‘Uit bed’ of ‘toiletbezoek’. Afhankelijk van de aard van de melding en de actuele situatie – ook zichtbaar op de smartphone – besluit de medewerker wel of niet naar de bewoner toe te gaan. Het resultaat: minder loze meldingen, minder loopbewegingen voor het zorgpersoneel en meer privacy en rust voor de bewoner.

Nachtrust

Werkt de SOS inderdaad zoals hierboven beschreven? EVV’er Martijn Christ vindt van wel. ‘Toen we nog met het oude systeem werkten, kregen we veel loze meldingen. Dan was er bijvoorbeeld een deken voor de sensor gegleden of stak een bewoner zijn been over de rand van het bed. Met de SOS gebeurt dit veel minder vaak. En omdat we bij een melding nu ook beeld krijgen, kunnen we op basis van dat plaatje bepalen of we ernaartoe moeten of niet.’ Maar belangrijk nog vindt Martijn de ongestoorde nachtrust van de bewoners. ‘Vroeger liepen we elke avond een controleronde, langs alle kamers, om te kijken of de sensoren wel ingeschakeld waren. Het nieuwe systeem gaat automatisch aan. Bovendien komen we minder vaak binnen voor loze meldingen. Dat geeft rust. Ik stel me altijd voor hoe ik het zelf zou vinden als er 5 keer per nacht iemand naast mijn bed staat. Niet leuk! Voor onze bewoners geldt dat ook. Nu staan we er alleen als het echt nodig is.’

Bewegingsvrijheid

Tangenborgh heeft de SOS getest in een pilot met 8 appartementen. Hiervoor werd een werkgroep implementatie samengesteld, met een brede afvaardiging uit de organisatie. Zoals een EVV’er, een teamleider, een medewerker van de technische dienst en een specialist ouderengeneeskunde, naast medewerkers van de leverancier. Specialist ouderengeneeskunde Tünde Kele was lid van de werkgroep. Zij ziet de privacy en bewegingsvrijheid van de bewoner als grootste voordelen van de SOS. ‘Het oude sensorsysteem was veel beperkender. In de slimme sensor kun je een vertragingstijd instellen. Zodat bewoners bijvoorbeeld zelf naar het toilet kunnen gaan ’s nachts, de SOS geeft dan geen melding. Behalve als de bewoner na 10 minuten nog niet terug is, dan geeft de SOS alsnog een seintje. De bewoners hebben dus meer privacy en bewegingsruimte en krijgen meer eigen regie.’

Profiel

Het instellen van de SOS gebeurt op maat. In het profiel van een bewoner staat bijvoorbeeld hoe laat hij naar bed gaat en opstaat. En of hij ’s nachts wakker wordt en dan direct begeleiding nodig heeft of niet. Het MDO-team, dat naast zorgmedewerkers ook bestaat uit een specialist ouderenzorg en een psycholoog, stelt het profiel vast. ‘Het MDO kijkt eerst bij welke bewoner de SOS een meerwaarde heeft’, zegt Tünde. ‘Er zijn namelijk ook bewoners die de sensor (nog) niet nodig hebben. De input van de zorgmedewerkers is hierbij heel belangrijk. Zij hebben het beste zicht op wat er ’s nachts gebeurt en nodig is. Ik let er vooral op dat de inzet van de sensor proportioneel is, ik vind dat de zorg zo min mogelijk moet ingrijpen in het leven van de bewoner.’ Het daadwerkelijk instellen van de SOS is vervolgens relatief eenvoudig. Hiervoor is een webbased tool beschikbaar, waarvoor de EVV’ers geautoriseerd zijn.

Verwachtingen

De pilot is nu afgerond. De komende maanden introduceert Tangenborgh de SOS op de andere afdelingen psychogeriatrische zorg. Het idee is om elke kamer met een SOS uit te rusten. ‘Als een bewoner bij ons binnenkomt, is een sensor doorgaans nog niet nodig’, legt medewerker technische dienst Roel Lambers uit. ‘Maar als de situatie verslechtert en wij de zorg willen opschalen is het handig als de SOS al aanwezig is.’ Daarom zal de implementatie stapsgewijs gaan. Zeker omdat Tangenborgh als een van de weinige ouderenzorgorganisaties nog een eigen technische dienst heeft die veel zelf doet. Dankzij de pilot weet Roel goed waar ze op moeten letten. ‘De belangrijkste les is “temper de verwachtingen”. Wij hadden de indruk gewekt dat er met de SOS geen foute meldingen meer zouden zijn. Die ideale situatie hebben we niet kunnen waarmaken. Zonlicht veroorzaakt nog wel eens een loze melding. Maar met de SOS is het aantal foute meldingen wel vele malen minder!’

Wifi

Nog een belangrijke les is ‘zorg voor goede wifi’. ‘Tegelijk met de pilot hebben we ook wifi aangelegd’, vertelt Roel. ‘Daar hebben we veel gedonder mee gehad. De SOS zelf heeft een vaste aansluiting, maar de meldingen gaan via de wifi. In het begin kwamen meldingen dus niet of pas veel later binnen.’ Ook Martijn heeft een tip voor afdelingen die nu ook met de SOS gaan werken. ‘Machtig niet alleen de EVV’ers om het bewonersprofiel in de SOS aan te passen, maar ook medewerkers die vaak in de nachtdienst werken. Zodat ze in een acute situatie zelf het profiel kunnen aanpassen.’

Privacy

Roel, Martijn en Tünde zijn alle drie enthousiast over de nieuwe technologie. ‘Ik vind het een prachtig systeem, want het biedt de bewoners en de medewerkers veel voordelen’, zegt Roel. ‘De sensortechnologie heeft zich in een paar jaar tijd enorm ontwikkeld. En die ontwikkeling staat nog niet stil, het wordt alleen maar mooier.’ ‘De SOS biedt veel mogelijkheden voor de nacht en de late avond’, vindt Martijn. ‘De bewoner heeft meer rust en wij hoeven minder te lopen.’ Tünde voegt toe: ‘Ik ben er altijd voor in om iets nieuws te proberen. Zeker als ik zie dat de bewoner beter wordt van de gebruikte technologie en dat tegelijkertijd de krachten van de medewerkers worden gespaard. Wel vind ik het belangrijk in de gaten te houden of de privacy van de bewoner gewaarborgd blijft. Het is onze verantwoordelijkheid daarop toe te zien.’

En wat vinden de bewoners en de mantelzorgers van de slimme sensoren? Projectleider Saskia Timmermans krijgt positieve reacties terug. “Mantelzorgers geven aan dat het systeem het gevoel van veiligheid vergroot. Ook vinden ze het mooi dat SOS per persoon kan worden ingesteld. Het is meer maatwerk.”

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg