invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

SGL: dankzij Lean Six Sigma naar een effectieve en efficiënte organisatie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met zware fysieke beperkingen en mensen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning. De organisatie biedt diensten op het gebied van dagbesteding (onder andere ook afasiecentra), begeleiding thuis, revalidatie en wonen. De locaties van SGL zijn verspreid over de provincie Limburg.

Veranderopgave

SGL heeft met hulp van een In voor zorg-traject gewerkt aan een organisatiebrede cultuurverandering naar een proactieve, ondernemende, klantgerichte, lerende organisatie waar alle medewerkers continue op zoek zijn naar verbetermogelijkheden. Het denken in processen, het meten van activiteiten, het werken in projectteams om samen problemen op te lossen moet resulteren in een effectieve en efficiënte organisatie. Maar ook medewerkers die meer plezier hebben in hun werk en een toenemende cliënttevredenheid. Om deze cultuuromslag te bewerkstellingen is gekozen voor de Lean Six Sigma methodiek.

Lean Six Sigma

De methodiek Lean Six Sigma is organisatiebreed geïmplementeerd. Naast de resultaten in de individuele
projecten heeft de methodiek geleid tot een andere wijze van werken: focus op datgene wat echt belangrijk is, maken van duidelijke probleemanalyses en het bottom-up genereren van input voor verbeteringen. Een werkwijze waarmee de bedrijfsvoering continue kan worden verbeterd.

Na ervaring met de methode zijn medewerkers positief en enthousiast. Door deelname hebben zij ervaren dat zij zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van hun werk. Ook is er meer dialoog ontstaan tussen cliënten, medewerkers en mantelzorgers over de zorgverlening. Cliënten zijn hierdoor meer gaan beseffen dat er grenzen zijn aan wat mogelijk is in de zorgverlening.

Aan de slag

Het Herku Lean Six Sigma Centre heeft SGL onfersteund met het werken volgens de methode. Zij hebben een document opgesteld met alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten. In dit document komt aan de orde:

  • Voorbereiden van een Lean Six Sigma project
  • Definitiefase
  • Meetfase
  • Analysefase
  • Verbeterfase
  • Beheersfase
  • Verbeterborden

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg