invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Proteion Thuis: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het In voor zorg-traject van Proteion Thuis had als doelstelling de integratie van vormen van Zorg op Afstand in het reguliere zorgaanbod van de organisatie.

Proteion Thuis was al enkele jaren bezig met een programma waarin ondersteunende technologie wordt ingezet om zorgprocessen te verbeteren en nieuwe zorgprocessen te introduceren. Ruim 400 cliënten namen deel aan pilots 'ondersteuning met beeld' (OMB) en 'leefstijlmonitoring' (LSM). Cliënten en medewerkers waren positief over de ervaringen uit deze pilots. In voor zorg! heeft geholpen bij de integratie van OSM en LSM in het reguliere zorgaanbod van Proteion Thuis. Hiervoor is een interactief communicatie- en dienstenplatform opgezet.

Doorlooptijd

Het traject liep van juni 2011 tot en met oktober 2013.

Resultaten

  • De ontwikkeling en implementatie van ThuisService (TS), een digitaal platform voor vitale ouderen gericht op het bevorderen van ontmoeting, participatie en samenredzaamheid. Via dit platform heeft de oudere toegang tot allerlei service- en gemakdiensten. 
  • De ontwikkeling en implementatie van het Virtuele Verzorgingshuis (VVH), een virtueel netwerk voor wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen met een indicatie voor ZZP 1-4. In het VVH wordt gebruik gemaakt van een elektronisch dossier van Zorgverband voor onderlinge communicatie en afstemming.

Methode

  • Middels interviews en workshops is bepaald wat de verwachtingen en wensen zijn van gebruikers en financiers. Allereerst zijn de cliënten hierin van belang, maar ook zeker ook mantelzorgers en medewerkers: wat willen zij en wat kunnen zij?
  • De uitkomsten van dit proces van co-creatie zijn vertaald naar de concepten van 'ThuisService', een digitaal loket van Proteion Thuis waar cliënten gemaksdiensten kunnen bestellen', en het 'Virtuele Verzorgingshuis', een digitaal samenwerkingsplatform voor professionals en informele hulpverleners waar bijvoorbeeld een gedeeld dossier op kan worden bijgehouden. ThuisService maakt gebruik van het Cubigo-platform. Voor het verlenen van zorg binnen het VVH wordt gebruik gemaakt van beproefde concepten op het terrein van schermzorg, autonome monitoring en domotica.
  • De realisatie van genoemde concepten heeft plaatsgevonden via de uitvoering van pilots, daaraan gekoppeld een effectonderzoek en een sluitende business case.

Vervolg

Eind 2013 is het besluit genomen voor een verdere uitrol van 'ThuisService' en 'Virtueel Verzorgingstehuis' binnen het gehele werkgebied van Proteion Thuis.

Organisatie

Proteion Thuis biedt cliënten een breed pakket aan diensten op het terrein van wonen, welzijn en zorg thuis of in een kleinschalige woonomgeving in de regio Noord- en Midden- Limburg. Proteion heeft bijna 4000 medewerkers in dienst (1875 fte) die samen met zo'n 1200 vrijwilligers zorg bieden aan 8000 cliënten.

Meer informatie 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg